AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Spektakle profilaktyczne

WYDARZENIA

 

 

DOrota Tokarek, 29 października 2015

Pod koniec października uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie obejrzeli dwa spektakle profilaktyczne przygotowane przez Krakowskie Centrum Profilaktyki.

Przedstawienie pt. „Szlifowane diamenty” poruszało tematykę zagrożeń płynących z eksperymentowania substancjami narkotycznymi nazywanymi „dopalacze”, ale również problemów, z jakimi boryka się młodzież, ich rodzice oraz wychowawcy. Spektakl opowiadał historię nastolatków Maksa i Korneli - zbuntowanego młodego człowieka i jego koleżanki, która jest wzorową uczennicą, angażującą się w inicjatywy społeczne i wolontariat. Całą historię spaja szkolny pedagog, który dzięki swojemu powołaniu potrafi zrozumieć problemy każdego ze swych wychowanków i robi wszystko, aby pomóc rozsądnie i mądrze przejść przez wiek dorastania i buntu. Głównym celem sztuki było przestrzec młodych ludzi przed zgubnymi konsekwencjami zażywania dopalaczy, promować postawy takie jak pracowitość, otwartość na drugiego człowieka, determinacja i wytrwałość w dążeniu do celu.

Spektakl profilaktyczny pt. „Jestem – jak łatwo powiedzieć” ukazał historię dwojga młodych ludzi, których łączy problem nietolerancji oraz poszukiwanie czegoś, co zagwarantuje akceptację i poczucie własnej wartości. „ONA” jest uczennicą nieco odstającą od współczesnych trendów zarówno pod względem ubioru, jak i preferowanej muzyki oraz zainteresowań. Jej ubiór jednak nie podoba się reszcie uczniów, co jest powodem ciągłych drwin, słów pogardy a nawet przemocy fizycznej. „ON” jest uczniem – „gwiazdą”. W szkole świetnie pasuje do towarzystwa imponując kolegom i koleżankom swoją pewnością siebie i zaangażowaniem w dręczenie innych. Kiedy wraca do domu, zrzuca modne ubrania i staje się sobą. Przedstawienie uświadomiło młodzieży wagę poczucia własnej wartości i akceptacji w środowisku szkolnym, zapoznało z problemem „hejterstwa” wśród młodzieży i zaznaczyło dychotomię pomiędzy życiem realnym a życiem w sieci.

Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się losom bohaterów, a po zakończeniu sztuki wzięli udział w dyskusji. Spektakle ufundowała Rada Rodziców przy ZSP Nr2 w Kępnie.