AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy

WYDARZENIA

 

 

Iwona Jany, 4 listopada 2015

Dnia 04 listopada 2015 roku w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz klas czwartych Technikum Nr 2. Pracownicy Grabowskiego Centrum Ratownictwa - Łukasz Klósak (ratownik medyczny) i Damian Stępniewicz (strażak ratownik) w sposób bardzo interesujący i zajmujący przekazali swoją wiedzę z zakresu:

  • uwarunkowań prawnych dotyczących pierwszej pomocy,
  • bezpieczeństwa własnego oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia,
  • oceny stanu poszkodowanego,
  • wzywania ratownictwa zawodowego,
  • zastosowania pozycji bezpiecznej,
  • resuscytacji krążeniowo - oddechowej osób dorosłych,
  • użycia defibrylatora AED.

W ramach pokazu chętni uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności zdobytych wcześniej na zajeciach z Edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu udzielania piewrszej pomocy.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z użyciem defibrylatora AED, bedącego na wyposażeniu m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych.