AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

WYDARZENIA

 

 

Alicja Bacińska, 7 listopada 2015

Informujemy o powiatowym konkursie plastycznym z profilaktyki uzalenień

"Bądź mądry – nie daj się wypalić"

organizowanym przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu.

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik malarskich, rysunkowych oraz graficznych w formacie max. A1. Prace mają być odpowiedzią na zadany temat w formie plakatu, ilustracji lub z zastosowaniem form mieszanych na płaszczyźnie.

Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny: uczniowie wykonują prace do dnia 17.11.2015r., następnie szkoła w eliminacjach wewnątrzszkolnych wybiera jedną pracę ją reprezentującą.
  2. Wybrane prace należy przekazać na adres organizatora do dnia 24.11.2015r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.12.2015r.
  4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w Internecie.

Prace należy składać u p.Alicji Bacińskiej, lub p.Darii Brajer – Działak.