AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Udział uczniów w obchodach Jubileuszu 120 lat izb rolniczych

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 11 stycznia 2016

W dniu 11 stycznia 2016 roku, w Siemianicach odbyła się konferencja poświęcona obchodom Jubileuszu 120 lat izb rolniczych na ziemiach polskich. Konferencję zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, Wójtem Gmina Łęka Opatowska - Adamem Kopisem, Dolnośląską Izbą Rolniczą, Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą, Lubuską Izbą Rolniczą i Izbą Rolniczą w Opolu.

W konferencji udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z klasy III TA, uczący się w zawodzie technik rolnik: Kasprzak Wojciech, Niechciał Błażej, Piskuła Mateusz, Świątek Patryk. Opiekunem uczniów był Jan Kokot nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie.

Konferencja rozpoczęła się mszą świętą w intencji hrabiego Aleksandra Szembeka, pierwszego prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w 130 rocznicę jego urodzin. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów na grobie dr. Aleksandra hr. Szembeka. W dalszej części konferencji w Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach, po oficjalnym powitaniu gości i programie artystycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, wszyscy uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu Pawła Grzesiaka pt. „Hrabia Aleksander Szembek – ludowy hrabia”.

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja i wystąpienia zaproszonych gości.