AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zagrodzie rolnika

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 23 lutego 2016

Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej przeprowadziła w dniu 23 lutego 2016r. w ZSP Nr 2 w Kępnie drugą część seminarium dla uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Tematyka przeprowadzonych zajęć:

 1. Uregulowania prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
 2. Analiza wypadków przy pracy rolniczej na terenie południowej Wielkopolski.
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w podwórzu i obejściu gospodarskim (w tym ręczne prace transportowe i prace na wysokości).
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze ciągników rolniczych.
 5. Bhp przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt.
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów.
 8. Ochrona przeciwpożarowa w gospodarstwie.
 9. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
 10. Czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (w tym: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) oraz metody eliminowania i ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm rolnika.

Seminaria prowadzili: Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wielkopolskim i Andrzej Zalewski z PIP Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TC – grupa technik agrobiznesu oraz kilkunastu rolników, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Wypadki przy pracy zdarzają się w rolnictwie ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, wypadki śmiertelne – trzy do czterech razy częściej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje corocznie zgłoszenia ponad 50 tys. wypadków, którym ulegli ubezpieczeni rolnicy w swoich gospodarstwach. Około 30 tys. zostaje uznanych za wypadki przy pracy, w tym około 300 to wypadki kończące się śmiercią poszkodowanych. To tak, jakby co roku w kraju ginęła jedna przeciętnej wielkości wieś. Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie, to bardziej sprawa wyobraźni i stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa niż kosztów:

 • co piąty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia,
 • 10% wypadków w gospodarstwie – to upadki ze schodów i drabin,
 • pilarki tarczowe i piły łańcuchowe powodują większą liczbę wypadków niż wszystkie inne maszyny i urządzenia rolnicze łącznie,
 • śmiertelne porażenie prądem elektrycznym zdarzają się na wsi dwukrotnie częściej niż w mieście,
 • jedna piąta wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza się podczas eksploatacji maszyn rolniczych i ciągników,
 • nieumiejętna obsługa zwierząt hodowlanych również jest przyczyną wielu wypadków, często kończących się kalectwem, a nawet śmiercią.