AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Jubileusz 20–lecia ZSP Nr 2 w Kępnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Tokarek, 4 marca 2016

Jubileusz to czas wspomnień, podsumowań, snucia planów na kolejne lata. Nie inaczej będzie i tym razem. Jubileusz XX lecia ZSP Nr 2 w Kępnie jest faktem. Minęło 20 lat w życiu szkoły i większości z nas – tymi słowami dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk rozpoczął uroczystą galę jubileuszową.

W czwartek 3 marca o godz. 9:00 w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępnie odbyła się msza św. z okazji 20 lecia powstania ZSP Nr 2 w Kępnie. Po nabożeństwie druga część imprezy miała miejsce w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy placówce. Jubileuszową akademię poprowadzili nauczyciele Katarzyna Bartnik-Domal i Piotr Krymiec.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał przybyłych gości: p. Andżelikę Możdżanowską – poseł na sejm RP, p. Bożenę Henczycę – poseł na sejm RP, członkinię zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – p. Marzenę Wodzińską, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu oddział w Kaliszu – p. Aleksandra Ziobro, wicestarostę Powiatu Kępińskiego p. Grażynę Jany wraz z członkami zarządu, delegację partnerskiej szkoły z Norden na czele z dyrektorem Volkerem Cammans i p. wicedyrektor Marianną Khoake, księży, z-cę burmistrza miasta i gminy Kępno, wójtów gmin, przedstawicieli starostwa powiatowego, dyrektor PUP w Kępnie, komendantów powiatowych państwowej straży pożarnej i policji, dyrektora szpitala kępińskiego, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Kępnie oraz dyrektorów gimnazjów powiatu kępińskiego, dyrektor PPP w Kępnie, przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie, pracodawców, przedstawicieli lokalnych mediów, poczty sztandarowe kępińskich szkół, przedstawicieli Rady Rodziców przy ZSP Nr 2, nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów Conerus Schule z Norden i ZSP Nr 2 w Kępnie.

W wystąpieniu dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk zaprezentował zebranym historię Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, której korzenie sięgają roku 1920. Następnie w obszernej relacji przedstawił najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły poparte prezentacją multimedialną, ukazującą przemiany, jakie dokonywały się przez 20 lat w placówce. Dyrektor wskazał także na współpracę z wieloma szkołami wyższymi na terenie kraju, jak również ze szkołą zawodową w Norden. ZSP Nr2 w Kępnie stworzył w ciągu 20 lat swego istnienia dla młodzieży dobre warunki rozwoju i poszerzania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych(...), konkursach i zawodach sportowych - powiedział w dalszej części wystąpienia i zwrócił uwagę słuchaczy na fakt, iż szkoła może poszczycić się finalistami olimpiad, stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Opolskiego. Szkoła posiada także certyfikat „Szkoły z klasą” i „Szkoły aktywnej sportowo”. Rokrocznie mury szkoły opuszczają specjaliści określonych zawodów oraz absolwenci legitymujący się świadectwem maturalnym i dyplomem technika. W minionych 20 latach szkołę ukończyło 6474 absolwentów – podsumował dyrektor szkoły. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni Goście, którzy oprócz słów uznania dla prężnie rozwijającej się placówki, dyrekcji i nauczycieli, na ręce p. Andrzeja Kowalczyka złożyli upominki. Następnie dyrekcja ZSP Nr 2 w Kępnie wręczyła przedstawicielom firm 10 statuetek pn. „Przyjaciel Szkoły”, na których widnieje motto: "ten zwycięża, kto dobro czyni drugiemu". Po części oficjalnej zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu młodzieży ZSP Nr 2. Wysokogórska wspinaczka na szczyt nawiązywała do historii i rozwoju szkoły. Na zakończenie elementem zaskoczenia był występ wokalny młodzieży wraz z opiekunem z Norden, który nagrodzony został gromkimi brawami. Przed rozpoczęciem uroczystości i po jej zakończeniu w auli CKU prezentowany był lipdub - wideoklip z udziałem młodzieży technikum ZSP Nr 2 w Kępnie. Ostatnim punktem jubileuszowego programu było zwiedzanie CKU i szkoły oraz poczęstunek i „urodzinowy” tort w świetlicy szkolnej.