AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Kultura bezpieczeństwa – szkolenie w zakresie ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 16 marca 2016

W dniu 16 marca 2016r. w ZSP Nr 2 w Kępnie odbyło się szkolenie dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej, zatrudnionych w zakładach pracy w celu przygotowania zawodowego, w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa".

Celem programu jest:

  • Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy wśród młodzieży szkolnej (w szczególności w szkołach o profilu budowlanym) i akademickiej.

Szkolenie w CKU przeprowadziła Agnieszka Mamot z Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Koordynatorem akcji z ramienia szkoły była Dorota Tokarek. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 100 uczniów.