AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Kultura bezpieczeństwa – szkolenie w zakresie ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 18 marca 2016

„BEZPIECZNIE OD STARTU” – pod takim hasłem, w piątek 18 marca 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zorganizowane zostały po raz XVI eliminacje cechowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Patronem corocznego przedsięwzięcia są: Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie - kierownik biura Cechu – Marek Wróbel. Organizatorkami konkursu były Ewa Jobczyk i Dorota Tokarek.

Celem prowadzonego od szesnastu lat przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs jest zatem adresowany do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Gości, organizatorki oraz uczestników zmagań powitał dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk. Eliminacje zgromadziły w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego ponad 30 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzież otrzymała do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z dwóch części: z zakresu prawa pracy i zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Ogółem 40 pytań i tyleż punktów do zdobycia.

Jury w składzie: M. Wróbel, E. Jobczyk i D. Tokarek po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięzców: I miejsce zdobył Karol Kowalczyk (kl.3a, praktyczna nauka zawodu: Fabryka Mebli „WERSAL” w Jankowych), miejscem II uhonorowany został Dawid Składnikiewicz (kl.3a, praktyczna nauka zawodu: Fabryka Mebli „SAGAN” w Kępnie), III miejsce uzyskała Katarzyna Cicharska (kl. 2b, praktyczna nauka zawodu Sklep Spożywczy „ZACISZE” E. Majczyk).

Nagrody w postaci bonów pieniężnych ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie wręczył p. Marek Wróbel. Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować Cech w Kaliszu w etapie regionalnym konkursu. Życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie wiedzy.