AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Olimpiada Techniki Samochodowej

WYDARZENIA

 

 

Maciej Wieczorek, 19 marca 2016

19 marca 2016r. w Warszawie przy ul. Narbutta 84, w gmachu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyła się XVII Olimpiada Techniki Samochodowej. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Organizatorami są również: redakcja miesięcznika „Auto Moto Serwis”, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności „WKŁ”, Politechnika Warszawska wraz z liczną grupą sponsorów z branży motoryzacyjnej. Finaliści i laureaci olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i mają łatwiejszy dostęp na studia politechniczne. W trakcie olimpiady jest oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów oraz układów pojazdów samochodowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Przedmiotem olimpiady, był zestaw 40 pytań testowych wraz z zadaniami obliczeniowymi obejmujących wiedzę podstawową oraz specjalistyczną. Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych.

Wysoką wiedzą z zakresu motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykazali się uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie: Adam Cecota, Maciej Czekała, Filip Pawelce, którzy pod opieką mgr inż. Macieja Wieczorka uzyskali wysokie wyniki. Konkurencja była bardzo silna, gdyż w Olimpiadzie uczestniczyło 179 szkół z całej Polski i 528 uczniów. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, zwiedzania różnych ciekawych laboratoriów Politechniki, jak również samej Warszawy.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z szeroko pojętej techniki samochodowej oraz szlachetna rywalizacja pomiędzy uczniami jak również pozytywne kształtowanie zainteresowań młodych ludzi co w przyszłości zaowocuje świetnie wykształconymi specjalistami.