AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Targi Budowlane TARBUD

WYDARZENIA

 

 

Katarzyna Siudy, 19 marca 2016

W dniu 18 marca 2016 roku odbyła się wycieczka dydaktyczna do Wrocławia na Targi Budowlane TARBUD oraz do Żernik Wrocławskich na teren budowy budynku biurowo – magazynowego.

Wycieczka zorganizowana była dla uczniów Technikum Budowlanego w naszej szkole, a udział w niej wzięło 13 uczniów z klasy I TA, 6 uczniów z klasy II TB i 4 uczniów z klasy III TB, opiekunami wycieczki były Katarzyna Siudy i Monika Więcławska.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzenie terenu budowy oraz nowo powstającego budynku biurowo – magazynowego należącego do Firmy Microdis Electronics - partnera największych producentów komponentów elektronicznych, elektromechanicznych i specjalnych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, inż. Monika Duch oprowadzała uczniów po budynku opowiadając o różnych nietypowych rozwiązaniach, błędach z jakimi się spotkała na tej budowie i sposobach ich rozwiązania. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z różnymi technologiami w jakich wykonane były poszczególne elementy konstrukcji, przebiegiem robót w trakcie prac na budowie, zasadami organizacji terenu budowy.

Kolejnym etapem wycieczki były Targi Budowlane TARBUD, które odbywały się w Hali Stulecia we Wrocławiu. Były to już 30- te organizowane we Wrocławiu Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz, w związku z czym organizatorzy przygotowali rozbudowany plan atrakcji, zarówno dla branżowców jak i pozostałych odwiedzających. Do współpracy przy różnego rodzaju wykładach, pokazach oraz prezentacjach zaproszeni byli wybitni specjaliści i eksperci. Od wielu lat patronat nad targami obejmują prestiżowe uczelnie i stowarzyszenia, takie jak Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Uczniowie mogli zapoznać się z materiałami i sprzętem budowlanym, z możliwościami ich zastosowania, z nowościami technicznymi w budownictwie, mogli wziąć udział w seminariach i wykładach przygotowanych przez organizatorów, a poruszających tematykę ciekawych obiektów i ciekawych realizacji na terenie Dolnego Śląska.

Uczniowie w czasie wycieczki mieli szansę obcować z branżą budowlaną, poszerzyć zakres swojej wiedzy, zobaczyć w praktyce to o czym uczą się w szkole. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś co go zaciekawiło, zainteresowało.