AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

WYDARZENIA

 

 

Sebastian Szewczuk, 5 kwietnia 2016

W tym roku na pielgrzymkę maturzystów zgłosiło się 55 uczniów (IV TA – 14, IV TB – 17, IV TC – 24), by wspólnie wyruszyć do Częstochowy i w gronie ponad 2200 młodych ludzi zawierzyć swoje przyszłe życie Maryi.

Maturzystów przybywających od Józefa (z diecezji kaliskiej) do Maryi powitał o. Mieczysław Polak. – „Od ponad sześciu wieków przybywają na Jasną Górę niezliczone rzesze pielgrzymów, by tak jak Wy szukać tutaj światła, pociechy, umocnienia..."

Pielgrzymkę rozpoczęła konferencja nt. Bożego Miłosierdzia, którą wygłosiła Ewa Czaczkowska, historyk, publicystka, autorka biografii poświęconych s. Faustynie i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Prelegentka zachęcała młodych, aby w Roku Miłosierdzia otworzyli się na te wszystkie dary, które Pan Jezus pragnie ofiarować. Maturzyści uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na jasnogórskich wałach, do której przygotowali rozważania. Był też czas na osobistą modlitwę i skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, a także zwiedzanie Jasnej Góry. Ostatnim elementem wspólnego pielgrzymowania maturzystów diecezji kaliskiej była Eucharystia w kaplicy cudownego obrazu, której przewodniczył bp Łukasz Buzun. W homilii zachęcał młodzież, aby zatroskała się o swoje wnętrze. – „Każdy z nas ciągle musi na nowo rodzić się, odrzucać to co stare, by otworzyć się na nowość” – mówił celebrans. Dodał, że zadaniem człowieka jest współpraca z Duchem Świętym w rozeznawaniu swojej drogi życiowej. – „Czasem rozpoznawania człowieka wewnętrznego jest czas modlitwy. Trzeba modlić się codziennie." Zaznaczył, że Maryja chce ciągle towarzyszyć człowiekowi i prowadzić go do Boga. – „Maryja chce mieć udział w naszym życiu, aby przyprowadzić nas do Jezusa. Prośmy Matkę Bożą, abyśmy byli ludźmi o otwartym sercu, czuwającymi i przyjmującymi na serio działanie Ducha Świętego w naszym sercu” – wskazywał kaznodzieja. Po komunii św. maturzyści odczytali akt zawierzenia Matce Bożej. Młodzi ludzie podkreślali, że przyjechali nie tylko prosić o światło Ducha Świętego na czas samych egzaminów i rozeznawania dalszej drogi życia, ale także odnowić swoją wiarę. Dla wielu z nich niezwykle ważne było doświadczenie wspólnoty. Chcieli wziąć udział w pielgrzymce, aby ubogacić się duchowo. Każdy maturzysta otrzymał obrazek z Jezusem Miłosiernym i modlitwą o rozeznanie drogi życia. Uczniowie naszej szkoły wyróżniali się pośród zgromadzonych chustami pielgrzymkowymi, które nie tylko ułatwiały odnajdywanie się w tłumie, ale były żywym świadectwem chluby z naszej szkoły. Wraz z maturzystami naszej szkoły pielgrzymowali: p. Sebastian Szewczuk – organizator wyjazdu, oraz dwóch opiekunów – p. Jarosław Dominik i p. Mariusz Kulczycki.