AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

XL Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 23 kwietnia 2016

Wśród prawie dwóch tysięcy uczniów z całej Polski startujących w dniach 22-23 kwietnia 2016r. w eliminacjach okręgowych XL jubileuszowej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych byli również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie: Tomasz Gąszczak z kl. IV TC (zawód technik agrobiznesu) w bloku agrobiznes, Błażej Niechciał z kl. III TA (zawód technik rolnik) w bloku produkcja roślinna, Mateusz Piskuła z kl. III TA (zawód technik rolnik) w bloku mechanizacja rolnictwa, Karol Puchała z kl. IV TA (zawód technik rolnik) w bloku produkcja zwierzęca.

Celem Olimpiady jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Udział w olimpiadzie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół średnich, którzy chcą spróbować swoich sił w jednym z dziesięciu bloków tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe w podblokach: technologia żywności i gastronomia, agrobiznes, leśnictwo i weterynaria (nowy blok realizowany od XL edycji).

Zakres wiedzy na OWiUR obejmuje materiał realizowany w szkołach średnich w ramach programu nauczania oraz zagadnienia z tego zakresu w rozszerzonej formie zdobywane np. z czasopism (np."Nowoczesna Uprawa", "Przedsiębiorca Rolny", "Rolniczy Przegląd Techniczny", "Agroenergetyka", "Hoduj z głową bydło", "Hoduj z głową świnie" czy "Lecznica dużych zwierząt") i portali branżowych. Patronem medialnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Wzorem lat ubiegłych około 15 pytań testowych we wszystkich blokach tematycznych uwzględniało zagadnienia z zakresu: ekonomiki i organizacji produkcji, obrotu towarowego, kalkulacji finansowych, gospodarki kredytowej, organizacji małych zakładów usługowych i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, konserwacji i przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony środowiska.

Organizacja olimpiady przewiduje nadal eliminacje na trzech szczeblach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Eliminacje szkolne olimpiady odbyły się we wszystkich szkołach w dniach 23-24 października 2015r., eliminacje okręgowe w obiektach ustalonych przez Komitety Okręgowe OWiUR odbyły się w dniach 22-23 kwietnia 2016r. Z ZSP Nr 2 w Kępnie startowali: Tomasz Gąszczak w bloku agrobiznes w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie (województwo pomorskie), a pozostali w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance k/Opalenicy (województwo wielkopolskie). Opiekunami uczniów na eliminacjach okręgowych byli: Barbara Gruszka (w Bolesławowie) i Jan Kokot (w Trzciance), nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 2 w Kępnie. Wszyscy reprezentanci ZSP Nr 2 w Kępnie osiągnęli wysokie rezultaty podczas eliminacji okręgowych XL jubileuszowej edycji Olimpiady:

  • Mateusz Piskuła z kl. III TA (zawód technik rolnik) zajął V miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa. Mateusz zdobył aż 92 pkt. w tym 48 z testu na 60 możliwych i 44 z części praktycznej na 60 możliwych do uzyskania. Nauczycielem prowadzącym ucznia był Jan Kokot.
  • Błażej Niechciał z kl. III TA (zawód technik rolnik) zajął V miejsce w bloku produkcja roślinna. Błażej zdobył 72 pkt. w tym 31 z testu i 41 z części praktycznej – nauczyciel prowadzący Daria Brajer-Działak.
  • Tomasz Gąszczak z kl. IV TC (zawód technik agrobiznesu) zajął V/VI miejsce w bloku agrobiznes. Tomasz uzyskał 89 pkt. (43 z testu i 46 z części praktycznej – nauczyciel prowadzący Barbara Gruszka.
  • Karol Puchała z kl. IV TA (zawód technik rolnik) zajął, w bardzo wyrównanej rywalizacji, IX miejsce w bloku produkcja zwierzęca. Karol uzyskał łącznie 77 pkt. (29 z testu i 48 z części praktycznej) i zabrakło mu jedynie czterech punktów by zostać laureatem. Nauczycielem prowadzącym ucznia był Jan Kokot.

Wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.