AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

WYDARZENIA

 

 

Iwona Jany, 30 maja 2016

Ogłoszony konkurs „Pięknego czytania”, jest także konkurencją czerwcową Maratonu Klas.

Cele konkursu:

 • uświetnienie Roku Henryka Sienkiewicza;
 • popularyzacja książek i czytelnictwa;
 • propagowanie kultury czytelniczej w ramach akcji „Narodowe Czytanie”;
 • nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego;
 • wdrażanie do staranności przekazu językowego;
 • wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Regulamin:

 • W konkursie biorą udział uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej wytypowani przez wychowawcę.
 • Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Tekst konkursowy należy odebrać w bibliotece szkolnej.
 • Czas czytania - do 5 minut.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2016 (dokładna data zostanie podana w osobnym komunikacie).
 • Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury.

Kryteria oceny 0-5 pkt.:

 • dykcja
 • interpretacja
 • wrażenia artystyczne

Jury wyłoni zwycięzcę z klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zwycięzcy będą reprezentować szkołę podczas imprezy organizowanej przez Książnicę Pedagogiczną w Kępnie we wrześniu 2016 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo opublikowania danych osobowych na stronie szkoły i w prasie lokalnej.

Zapraszamy