AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSP NR 2 W KĘPNIE

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 14 października 2016

14 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta gala związana z Dniem Edukacji Narodowej. To szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Na okolicznościową akademię przybyli: posłanka na sejm RP – Angelika Możdżanowska , starosta kępiński - Witold Jankowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie - Iwona Rataj, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty podziękował za cierpliwość i kreatywność, życzył wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.

DEN to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. Nagrodą Starosty uhonorowani zostali Andrzej Kowalczyk, Paweł Jakubczyk i Piotr Krymiec. Nagrodę Dyrektora otrzymali nauczyciele: Katarzyna Bartnik-Domal, Ewa Jobczyk, Aleksandra Klimecka, Edyta Liebner, Anna Matysiak, Barbara Mędel, Barbara Noculak, Edyta Tecław, Jacek Ślak, Beata Szymoniak, Maciej Wieczorek, Małgorzata Żłobińska-Podejma oraz pracownicy niepedagogiczni: Irena Nowak, Bernadeta Rachel, Franciszek Belka.

Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny. Akademię zakończył wspaniały występ uczniów z akcentami tanecznymi.