AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Szekspir XXI wieku

WYDARZENIA

 

 

Iwona Jany, 28 listopada 2016

W celu uświetnienia obchodów 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu i kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej: Iwona Jany, Małgorzata Kacprzak i Paulina Pacyna-Dawid oraz Anna Wróblewska i Stefania Brzezińska-Michalska, ogłosiły konkurs plastyczny.

Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką artystyczną projektu okładki do wybranego dzieła dramatopisarza. Jest to już VI edycja powiatowego konkursu plastycznego dla szkół ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Kępińskiego.

Ogłoszony konkurs „Szekspir XXI wieku” miał na celu propagowanie i rozwijanie talentów i czytelnictwa uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie reprezentowali:

  • Klaudia Kowal – II TA (praca nr 1),
  • Julia Wróbel – II TB (nr 2),
  • Sandra Cugier – 2b (nr 4 i 5),
  • Katarzyna Cicharska – 3b (nr 6 i 7),
  • Klaudia Cicharska – 3b (nr 8),
  • Blanka Pałosz – I TA (nr 9)
  • Mikołaj Garsztkowiak – 1f (nr 10),
  • Alan Kuchciak – 1e (nr 11),
  • Kamil Gość – 1e (nr 12).

W konkursie wzięło udział 19 uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu, którzy łącznie wykonali 21 prac. Komisja konkursowa w składzie: Anna Juszczak, Monika Jańska i Wiesław Walas biorąc pod uwagę ciekawe i nowatorskie przedstawienie tematu oraz oryginalną formę wyłoniło 3 laureatów oraz wyróżniło 6 prac. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 23 listopada 2016 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Jury przyznało wyróżnienia uczniom naszej szkoły: Alanowi Kuchciakowi, Julii Wróbel, Mikołajowi Garsztkowiakowi, Sandrze Cugier i Katarzynie Cicharskiej.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Kępińskiego – Marcin Wiśniewski i Wiesław Walas, wręczyli ufundowane przez Rady Rodziców szkół ponadgimnazjalnych nagrody i upominki od Starostwa Powiatowego w Kępnie.

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie i gratulujemy.