AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 16 lutego 2017

W dniu 16 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, przeprowadzono drugą część seminarium dla uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Tematyka przeprowadzonych zajęć:

  • Uregulowania prawne dotyczące praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
  • Analiza wypadków przy pracy rolniczej na terenie południowej Wielkopolski.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w podwórzu i obejściu gospodarskim (w tym ręczne prace transportowe i prace na wysokości).
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze ciągników rolniczych.
  • Bhp przy użytkowaniu maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów.
  • Ochrona przeciwpożarowa w gospodarstwie.
  • Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.
  • Czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (w tym: hałas, wibracje, mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) oraz metody eliminowania i ograniczania ich szkodliwego wpływu na organizm rolnika.

Seminaria prowadzili: Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wielkopolskim, i Andrzej Zalewski z PIP Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TA – grupa technik agrobiznesu i klasy 1 szkoły zawodowej uczący się w zawodzie rolnik oraz kilkunastu rolników, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Rolnik wykonuje także wiele prac nierolniczych: często jest murarzem, stolarzem, mechanikiem i elektrykiem. Nie istnieje również ograniczenie czasu jego pracy. Często konieczny jest pośpiech mimo niesprzyjających warunków. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane. Wypadki przy pracy zdarzają się w rolnictwie ponad dwa razy częściej niż w innych działach gospodarki, wypadki śmiertelne – trzy do czterech razy częściej. KRUS przyjmuje corocznie zgłoszenia ponad 50 tys. wypadków, którym ulegli ubezpieczeni rolnicy w swoich gospodarstwach. Około 30 tys. zostaje uznanych za wypadki przy pracy, w tym prawie 300 to wypadki kończące się śmiercią poszkodowanych. To tak, jakby co roku w kraju ginęła jedna przeciętnej wielkości wieś. Zmniejszenie ryzyka wypadku przy pracy w rolnictwie, to bardziej sprawa wyobraźni i stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa niż kosztów.