AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Sprawni w przyszłym zawodzie

WYDARZENIA

 

 

Maciej Wieczorek, 24 lutego 2017

W dniu 16 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, odbyła się IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW „Sprawni w przyszłym zawodzie”. Patronem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kępnie, które m.in. ufundowało bardzo atrakcyjne nagrody. Swoją obecnością zaszczycili: Wicestarosta Kępiński Grażyna Jany i Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik. Idea przeprowadzenia konkursu spotkała się z dużą aprobatą organu prowadzącego, z racji odmienności charakteru turnieju i zgodności z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie propagowania szkolnictwa zawodowego. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, oraz przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu.

W konkursie brali udział uczniowie wszystkich 11 gimnazjów z powiatu kępińskiego. Pięcioosobowe drużyny, składały się z 2 dziewcząt, 2 chłopców oraz opiekuna. Zawody polegały na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, z zakresu wiedzy obejmującej podstawę programową na poziomie gimnazjalnym. Konkurencje odbywały się w parach, zależnie od zainteresowań uczniów. Pierwsza grupa pracowni (dla dziewcząt) obejmowała następujące zawody: agrobiznes, gastronomię i cukiernictwo, fryzjerstwo, sprzedaż i handel oraz logistykę. Druga grupa pracowni (dla chłopców) obejmowała: budownictwo i projektowanie, elektrotechnikę, technologię drzewną i tapicerską, rolnictwo i biologię, mechanikę pojazdową i ślusarstwo.

Czteroosobowa drużyna reprezentująca daną szkołę pracowała w grupach dwuosobowych. Uczniowie w zależności od zainteresowań wykonywali zadania w powyższych grupach pracowni pod nadzorem nauczyciela z ZSP Nr 2 w Kępnie. Organizatorzy obdarowali wszystkich uczestników upominkami, zapewnili poczęstunek dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli, którzy obserwowali poczynania swoich podopiecznych.

Na zakończenie jury konkursu w składzie: dyrektor mgr inż. Andrzej Kowalczyk, przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych mgr inż. Maciej Wieczorek, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr2 Marta Myszak, przyznało miejsca dla szkół:

  • I miejsce Gimnazjum Mikorzyn
  • II miejsce Gimnazjum Krążkowy
  • III miejsce Gimnazjum Rychtal

Nagrody dla najlepszych uczestników (w grupie dziewczyn) - Gimnazjum Mikorzyn: Kinga Brylak, Agnieszka Ilska

Nagrody dla najlepszych uczestników (w grupie chłopców) - Gimnazjum Krążkowy: Piotr Urbaniak, Dominik Zięba.

Ponadto upominkami zostali obdarowani wszyscy uczestnicy konkursu.