AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

XVII KONKURS WIEDZY O ZASADACH BHP

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 17 marca 2017

W piątek 17 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zorganizowane zostały pod hasłem „BEZPIECZNIE OD STARTU” XVII eliminacje cechowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów Zatrudnionych w Rzemiośle. Patronem corocznego przedsięwzięcia są Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie - kierownik biura Cechu – Marek Wróbel. Organizatorkami konkursu są corocznie Ewa Jobczyk i Dorota Tokarek.

Prowadzone od siedemnastu lat przedsięwzięcie ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs jest zatem adresowany do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał Gości, organizatorki oraz uczestników zmagań. Eliminacje zgromadziły w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego ponad 30 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w różnych zawodach. Młodzież otrzymała do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z dwóch części: 20 pytań z zakresu prawa pracy i 20 pytań z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.

Jury w składzie: M. Wróbel, E. Jobczyk i D. Tokarek po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięzców:

  • I miejsce - Patryk Młynarczyk (kl.3e, rolnik, praktyczna nauka zawodu w Gospodarstwie Rolnym Teresy Stempiń w Słupi p. Kępnem),
  • II miejsce - Patryk Ruzik (kl.1e, stolarz, praktyczna nauka zawodu w zakładzie ”Gib Meble” w Kępnie),
  • III miejsce - Bartosz Osesiak (kl. 1b,tapicer, praktyczna nauka zawodu w zakładzie „Gib Meble” w Kępnie).

Laureaci otrzymali nagrody w postaci bonów pieniężnych, które ufundowane zostały przez Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie. Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować Cech w Kaliszu w etapie regionalnym konkursu. Życzymy młodocianym pracownikom dalszych sukcesów w tej dziedzinie wiedzy.