AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Pielgrzymka maturzystów diecezji kaliskiej

WYDARZENIA

 

 

Sebastian Szewczuk, 7 kwietnia 2017

Ponad 2200 maturzystów z diecezji kaliskiej pielgrzymowało na Jasną Górę, aby prosić o światło Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i rozeznanie swojej drogi życiowej.

Pielgrzymkę rozpoczęło spotkanie ewangelizacyjne z udziałem Dariusza Malejonka, który opowiadał o nawróceniu i wskazywał na wartości, jakimi człowiek powinien kierować się w swoim życiu. Wskazał na siłę jaka tkwi w modlitwie, co wyraźnie podkreślił słowami swojej piosenki: „Uważaj na marzenia swe, bo mogą spełnić się…” Pokazał przez to byśmy rozważnie kierowali swe pragnienia, i prośby o ich spełnienie. Następnie maturzyści uczestniczyli w drodze krzyżowej. Był też czas na osobistą modlitwę i skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, oraz zwiedzanie Jasnej Góry.

Tradycyjnie pielgrzymkę zwieńczono Eucharystią, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. W homilii bp Łukasz Buzun zwrócił się do młodzieży: Obecnie jest nacisk, aby podkreślać człowieka zmysłowego, ale jednak o naszym szczęściu i naszej dojrzałości decyduje to co jest wewnątrz. O tego człowieka wewnętrznego musimy walczyć. Modlitwa czy Eucharystia jest ważnym momentem odradzania w sobie człowieka wewnętrznego. Podkreślał, że we współczesnym świecie jest nagląca potrzeba ludzi dojrzałych wewnętrznie: -Dążenie do dojrzałości to świadomość odpowiedzialności nie tylko za siebie. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za wnętrze i sumienie drugiego człowieka – przekonywał biskup. Prosił młodych, aby swoje życie powierzyli Matce Najświętszej: Powierzmy się w matczyne ręce Maryi. To serce Matki Bożej chce ogarnąć każdą osobę i chce poprowadzić mnie i Ciebie drogą wiary do dojrzałości, do tego, żebym stał się człowiekiem pełnym, jasnym, świetlanym. Po komunii św. maturzyści odczytali Akt zawierzenia Matce Bożej.

Z naszej szkoły wyruszyło do Częstochowy 30 uczniów z klas IV TA i IV TB. Opiekunami byli p. Sebastian Szewczuk i p. Jarosław Dominik. Tradycyjnie nasza szkoła wyróżniała się chustami, które na zakończenie pielgrzymki zostały opatrzone pamiątkowymi podpisami uczestników.