AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

FINAŁ XXIII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BHP W ROLNICTWIE

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 20 kwietnia 2017

W czwartek 20 kwietnia w Zespole zkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbył się FINAŁ XXIII EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE DLA UCZNIÓW KIERUNKÓW ROLNICZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI.

Do konkursu regionalnego przystąpiło 24 uczniów reprezentujących 8 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się na kierunkach rolniczych z południowej Wielkopolski, którzy uzyskali najlepsze lokaty w konkursach szkolnych (konkursy te stanowiły eliminacje do finału regionalnego, a wzięło w nich udział 263 uczniów). Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej w formie testu i praktycznej, podczas której trzyosobowe drużyny wykonywały zadania na terenie warsztatów szkolnych, gdzie na czterech stanowiskach z zestawami maszyn rolniczych należało wyłonić nieprawidłowości i usterki odnoszące się do znajdującego się tam sprzętu, a na kolejnych czterech stanowiskach należało wykonać zadania praktyczne dotyczące: przygotowania drabiny rozstawnej do pracy i jej użycia w celu wykonania zadania, doboru środków ochrony indywidualnej w związku z wykonaniem hipotetycznego zabiegu pestycydowego przy użyciu wskazanego środka ochrony roślin, przygotowania wiertarki stołowej i szlifierki stołowej do pracy na stanowisku ślusarskim oraz przygotowania pilarki tarczowej do pracy z zastosowaniem właściwych środków ochrony indywidualnej i wyposażenia.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się sześciu uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów. W finale zawodnicy odpowiadali na pytania i wykonywali polecenia i zadania ustne. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych zadań czuwała komisja w składzie: przewodniczący - A. Zalewski (PIP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu), członkowie: P. Sikora (KRUS Ostrów WLKP.), M. Deresińska (Wielkopolska Izba Rolnicza), S. Kwaśniewska (KRUS Kępno), A. Woźniak (KRUS Ostrzeszów), T. Będzieszak (KRUS Ostrów Wlkp.), Ł. Jasiński (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu Delegatura w Kaliszu). Po serii pytań i poleceń wyłoniono kolejność miejsc zajętych przez finalistów: I miejsce - Marcin Sobocki z ZSP w Koźminie WLKP., II miejsce – Łukasz Werden z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie, III miejsce – Mateusz Kujawiak z Zespołu Szkół Nr 2 W Ostrzeszowie, IV miejsce – Krzysztof Kowalski z ZSP CKU w Przygodzicach, V miejsce – Marcin Wizner z Zespołu Szkół P-P w Marszewie, VI miejsce – Michał Bajodek z ZSP w Koźminie Wlkp. Poza klasyfikacją indywidualną zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji drużynowej. Podstawą oceny były wyniki uzyskane przez uczniów w pisemnym teście wiedzy z zakresu BHP oraz zadaniach praktycznych. W rywalizacji drużynowej I miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp., II miejsce zdobyła drużyna z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie, III miejsce uzyskała drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach.