AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

"Ale to już było ... i nie wróci więcej...”

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 28 kwietnia 2017

Pod takim hasłem, 28 kwietnia, tegoroczni maturzyści żegnali szkołę. Na uroczysty apel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie przybyli dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, nauczyciele, społeczność uczniowska i najważniejsi tego dnia - absolwenci Technikum Nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk oraz zaproszeni goście życzyli maturzystom zdania egzaminu dojrzałości, dostania się na wymarzony kierunek studiów i znalezienia satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie. W tym roku mury szkoły opuszcza 62 absolwentów Technikum i 18 absolwentów LO dla Dorosłych. Zakończenie kolejnego etapu edukacji to również czas podsumowań osiągnięć i sukcesów. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami klas wręczył najlepszym uczniom nagrody za wysokie średnie ocen, wzorowe zachowanie, reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych oraz pracę na rzecz szkoły i klasy.

Z klasy IV TA (wychowawca R. Grycman) świadectwo z wyróżnieniem oraz złoty list pochwalny otrzymali Anna Tomalik i Wojciech Kasprzak; świadectwo z wyróżnieniem i srebrny list pochwalny otrzymali Dawid Krzywański, Marlena Nowak, Jan Ostrysz, Daria Solecka, Wojciech Śniady i Dawid Pietrzak. Brązowy list pochwalny odebrali uczniowie Marcin Nolbert, Łukasz Szczepaniak, Damian Ober, Dawid Krzymiński, Mateusz Piskuła, Adrian Albert i Radosław Peter. Natomiast Miłosz Chmiel, Agata Gawędzka, Kamil Piędzioch wraz z brązowym listem otrzymali również koszulki za osiągniecia sportowe. Koszulkami wyróżnieni zostali także Marcin Drapiewski i Krystian Bartkowiak.

W klasie IV TB (wychowawca Monika Józefowska) świadectwem z wyróżnieniem i złotym listem pochwalnym wyróżniono Paulinę Żurek, Martynę Nowak, Alicję Weszkę, Aleksandrę Leszczyńską, Wiktorię Solę, Wiktorię Kaczmarek oraz Kamilę Maciejewską. Świadectwo z wyróżnieniem i srebrny list pochwalny wręczono Łukaszowi Udale i Jolancie Warzesze. Srebrny list pochwalny przyznano Darii Blewąsce i Mateuszowi Goli (plus koszulka za sport). Brązowy list pochwalny otrzymali Patrycja Matuszek, Wojciech Łużniak, Jakub Klimpel (plus koszulka za sport), Daria Żłobińska (plus koszulka za sport). Sportowe koszulki otrzymali także Fabian Gandecki, Filip Latusek, Adrian Nowak, Piotr Wróbel i Maciej Latusek.

Z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (opiekun p. Piotr Krymiec) nagrody książkowe otrzymali Anna Grabny, Paweł Matys oraz Marzena Olesiak. Wszystkim nagrodzonym wręczono nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Młodzież kończąca szkołę podziękowała dyrekcji i pedagogom za czteroletnią naukę. Tegorocznych maturzystów żegnali również koledzy i koleżanki z klas trzecich technikum. Były kwiaty, pożegnalne piosenki, uśmiechy i łzy. Zgodnie z tradycją absolwenci wręczyli na ręce dyrektora szkoły pamiątkowe tablo. Ostatnim punktem uroczystości była wspaniała część artystyczna m. in.epizody z życia szkoły i wręczenie statuetek „Gwiazdy Roku”, w której wzięli udział uczniowie klas 1a, I TA, II TA, III TA III TB oraz IV TA i IV TB. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: M. Wasala, E. Liebner, A. Klimecka, B. Gruszka, A. Gruszka, D. Jasik, I. Jany, V. Kasprzak-Sindera, B. Drab, R. Grycman, M. Józefowska i P. Krymiec.