AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Fantastyczny happening na kępińskim rynku

WYDARZENIA

 

 

Bogusław Drab, 9 maja 2017

We wtorek 9 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w happeningu promującym transplantacje i donację organów po śmierci. Uczestnikami happeningu byli członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klas 3b, II TA, II TC i III TA.

Akcja ta, była elementem społecznej kampanii „Drugie Życie”, mającej na celu promocję transplantologii, zwrócenie uwagi na noszenie oświadczenia woli i fakt możliwości przekazania narządów po śmierci, czyli donacji.

Po raz kolejny nasi uczniowie pokazali ogromne zaangażowanie, pomysłowość i wrażliwość. Wzbudzili duże zainteresowanie mieszkańców Kępna.

Uczniowie przekazywali Oświadczenia woli, informowali o potrzebie przekazywania swoich organów do przeszczepu. Wszystkim uczestnikom heppeningu należą się ogromne brawa i podziękowanie.