AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 23 czerwca 2017

Po 10 miesiącach nauki nadszedł wreszcie upragniony przez uczniów dzień. 23 czerwca o godz. 9:00 zabrzmiał symbolicznie ostatni w tym roku szkolnym dzwonek. Na uroczysty apel przybyli: Starosta Kępiński Witold Jankowski, dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, nauczyciele, społeczność uczniowska oraz absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczyli uczniom klas promocyjnych nagrody i wyróżnienia w postaci świadectw z wyróżnieniem, złotych, srebrnych i brązowych listów pochwalnych, dyplomów, książek. Nagrodzeni uzyskali średnią ocen 4,20 i więcej i otrzymali zachowanie wzorowe lub bardzo dobre.

W klasie I TA (wychowawca R. Burzała) wyróżniono: Juszczak Monikę, Wróbel Sandrę, Antczak Weronikę, Karbowiak Oliwię, Janczak Wiktorię, Nowak Julię, Kapicę Żanetę, Pałosz Blankę, Skibę Weronikę. W klasie I TB (wychowawca D. Jasik) nagrody otrzymali Pastusiak Dominik i Górecka Aleksandra. W klasie II TB (wychowawca P. Krymiec) najlepsi w nauce okazali się: Nawrot Natalia( śr. 5,31), Paradowska Natalia( śr. 5,13), Mucha Klaudia, Hoja Klaudia, Warzecha Małgorzata. Z klasy IITC (wychowawca E. Brajer) wyszli na podium: Piskuła Maciej(śr. 5,06), Dembny Szymon, Maryniak Kamil, Rozik Klaudia, Sarnowska Paulina, Wawrzyniak Marta, Wrzalski Błażej, Gosek Dawid, Piotr Kopeć. W klasie III TA (wychowawca A. Gruszka) nagrodę przyznano: Droździel Annie(śr. 5,20), Kmiecik Joannie(śr. 5,00), Kacale Justynie, Sołtysiak Agacie, Jurczykowi Karolowi, Czekale Maciejowi, Cecocie Adamowi, Parzonce Małgorzacie. W klasie IIITB ( wychowawca M. Wąsala) wyróżniono: Moś Patrycję(śr. 5,04), Wabnica Jakuba, Wojciechowską Monikę, Szczota Krystiana, Jagiełę Zuzannę.

W klasach zasadniczej szkoły zawodowej nagrodami uhonorowani zostali uczniowie: Rak Marcin – kl. 1a(wychowawca P. Falszewski), Zadworna Klaudia – kl. 1b(wychowawca M. Żłobińska-Podejma), Jankowski Jakub, Augustyniak Patryk – kl. 1c(wychowawca M. Wieczorek), Juszczak Paweł – kl. 1e(wychowawca M. Lubryka), Kruber Artur(śr. 5,18) – kl. 2a(wychowawca J. Dominik), Szmaglińska Klaudia i Lorenc Klaudia – kl. 2b( wychowawca B. Noculak), Szubert Izabela(śr. 5,00), Pieczonka Roksana(śr. 5,00), Stacherska Aleksandra, Zawieja Daniela – kl. 2d(wychowawca G. Markiewicz).

Dzisiaj mury naszej szkoły opuszcza młodzież trzecich klas ZSZ. Za bardzo dobre wyniki w nauce (4,20 i więcej), wzorowe zachowanie, osiągnięcia sportowe i zaangażowanie w życie szkoły i klasy absolwentów nagrodzono świadectwami z wyróżnieniem, złotymi, srebrnymi lub brązowymi listami pochwalnymi, nagrodami książkowymi i imiennymi koszulkami sportowymi. W klasie 3a(wychowawca J. Ślak) nagrody odebrali: Gos Mikołaj, Leśniak Marta, Skąpska Paulina, Duryń Jakub, Stróżyńska Dorota, Gąszczak Bartłomiej, Kowalek Dawid, Mikołajczyk Paweł. W klasie 3b (wychowawca D. Brajer-Działak) najlepszymi okazali się: Cicharska Klaudia(śr. 5,6), Cicharska Katarzyna(śr. 5,1), Cicharska Agnieszka, Makurat Wiktoria, Spigiel Patrycja, Szymon Gola. W klasie 3c(wychowawca M. Rachlak) wyróżniono Sieczkę Roberta i Bienioka Korneliusza. W klasie 3d nagrody otrzymali: Sola Weronika, Jańska Izabela, Szczepaniak Patryk, Szczepaniak Daniel. W klasie 3e(wychowawca D. Tokarek)nagrody wręczono Młynarczykowi Patrykowi i Kwaśnej Marcie. Były podziękowania, pożegnania i zabawna część artystyczna.

Dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście życzyli młodzieży bezpiecznych i pełnych wrażeń wakacji – Odpoczywajcie od trudów nauki, nabierajcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym. Niech każda wakacyjna przygoda kończy się szczęśliwym powrotem do domu.