AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

280 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Dzień Edukacji Narodowej

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 13 października 2017

13 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne święto zwane tradycyjnie Dniem Nauczyciela to święto wszystkich pedagogów i pracowników oświaty. Na okolicznościowy apel przybyli dyrekcja szkoły, gremium pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzył wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nagrodą Starosty uhonorowane zostały Ewa Jobczyk i Romana Grycman. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Dorota Tokarek, Barbara Mędel, Marta Wąsala, Paweł Jakubczyk, Alicja Bacińska, Monika Józefowska, Joanna Stręk-Poszwa, Ewa Brajer, Iwona Jany, Violetta Kasprzak-Sindera, Renata Burzała, Maria Rachlak. Spośród pracowników niepedagogicznych nagrodzono Ewę Urbańską, Barbarę Walczak i Jolantę Samiłę. Tradycyjnie w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny. Akademię zakończył wspaniały występ grupy taneczno-wokalnej oraz uczniów, którzy z humorem i aktorskimi umiejętnościami potrafili zaprezentować życie szkolne. Opiekę nad młodymi artystami sprawowali Dorota Tokarek, Katarzyna Siudy, Monika Więcławska, Beata Szymoniak, Alicja Gawińska, Małgorzata Blabuś, Barbara Gruszka, Barbara Howis, Piotr Szyszka i Bogusław Drab.