Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

LOWE

Do końca roku szkolnego

13 dni

Egzamin maturalny za:

258 dni

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

O projekcie

OFERTA

KADRA

Partnerstwo

Galeria

19 października 2017

II Konwent LOWE w ZSP Nr 2 w Kępnie

W dniu 19 października br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie odbył się II Ogólnopolski Konwent Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Uczestnikami kępińskiego Konwentu byli m.in. Wicestarosta Grażyna Jany, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik, Dyrektor ZSP nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk, Dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj, Koordynator LOWE Edyta Tecław, Kierownik Kształcenia Praktycznego Ewa Jobczyk (Animator LOWE), Dyrektor Projektów Europejskich OIC Poland Jacek Korzeniak, Eksperci ds. LOWE Marcin Piotrowski, dr Marek Białach, Zarząd Fundacji EUDAJMONIA Anna Puławska Rodzik, Małgorzata Franczak, Przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Bartosz Urban, Ekspert OIC Poland Jadwiga Olszowska- Urban oraz kadra Ośrodków LOWE w Polsce.

Zaproszonych gości powitała wicestarosta Grażyna Jany oraz Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk, który zaprezentował uczestnikom historię powstania zkoły, a także ofertę edukacyjną oraz szkoleniową jednostki. Tematyka konwentu dotyczyła m.in. partnerstwa lokalnego na rzecz edukacji, dostępności LOWE dla osób z niepełnosprawnościami, dylematów szans i barier w realizacji oferty edukacyjnej. Podsumowano opracowane w LOWE diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz omówiono praktyczne aspekty wdrażania modelu LOWE. Konwent był również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji i podjęcia współpracy pomiędzy poszczególnymi doradcami LOWE.

Od listopada wzorem prezentowanego przedsięwzięcia w kępińskim LOWE uruchomione zostaną bezpłatne szkolenia m.in. w zakresie nauki języków obcych (angielski, włoski), komunikacja interpersonalna – warsztaty taneczne, warsztaty z dekorowania potraw- carving, kursy komputerowe (np. EXCEL w pracy biurowej, kurs tworzenia stron www), zajęcia dot. zdrowego stylu życia, motywacji, zarządzania czasem i pokonywania stresu itp.

Szczegółowe informacje na temat planowanych form edukacji dostępne są na stronie internetowej www.zsp2.kepno.pl/lowe.php.

Osoby zainteresowane ofertą LOWE prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie ZSP nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c.