AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczna praca w rolnictwie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 21 listopada 2017

21 listopada 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. przeprowadziły szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu. Seminaria prowadzili: Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wlkp., Andrzej Zalewski z PIP Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TB – grupa technik agrobiznesu i Branżowej Szkoły I Stopnia uczący się w zawodzie rolnik oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Co roku KRUS rejestruje ponad 20 tysięcy wypadków przy pracy rolniczej.

Do wypadków dochodzi najczęściej wskutek: upadku z wysokości (z drabin, ciągnika, niezabezpieczonych otworów) i upadku na nierównym podłożu (śliskie, nieutwardzone podłoże, progi w drzwiach, bałagan), uderzeń, pogryzień, przygnieceń przez zwierzęta, pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych.

Najczęstsze przyczyny wypadków: źle zaplanowana praca, wykonywana w nieprawidłowy sposób, nieuwaga, rutyna, pośpiech, przemęczenie i ignorowanie zagrożeń, śliskie, grząskie, nierówne podłoże, nieumiejętna obsługa zwierząt, niezapewnienie zwierzętom dobrostanu, drabiny i schody w złym stanie technicznym, zbyt wysokie progi w drzwiach, niezabezpieczone kanały gnojowe i otwory w stropach i ścianach, brak osłon i zabezpieczeń na niebezpiecznych elementach maszyn.

Choroby zawodowe u rolników: są bardzo rzadko wykrywane – brak systematycznych badań lekarskich, brak wyraźnych objawów w fazie początkowej wielu chorób zawodowych, zbyt późno podejmowane skuteczne leczenie, przyczyną większości chorób układu oddechowego są pyły rolnicze np. astmy oskrzelowej, systematyczny wzrost liczby chorób odkleszczowych, bardzo niebezpieczne choroby odzwierzęce – zakaźne i pasożytnicze, z trudnymi do wyleczenia powikłaniami.

Upadki osób to co drugie nieszczęśliwe zdarzenie w gospodarstwie.

Aby uniknąć upadku należy: utwardzić i wyrównać podwórze oraz przejścia, używać tylko solidnych, atestowanych drabin, zlikwidować oblodzenia podwórzy i przejść w obrębie zagrody np. przez posypywanie piaskiem, zabezpieczyć pokrywami lub barierkami ochronnymi wszelkiego rodzaju otwory, kanały, studzienki i szamba.

Jeżeli dziecko pomaga w pracy konieczna jest: dbałość by nie odbywało się to kosztem jego czasu przeznaczonego na naukę, wypoczynek lub zabawę, opieka nad małym dzieckiem i zapewnienie mu bezpiecznego miejsca zabaw, eliminacja prac, które mogą być dla niego zbyt ciężkie, szkodliwe lub niebezpieczne, szczególna ostrożność rodzica przy manewrowaniu pojazdami rolniczymi, rozważna praca osób dorosłych, koniecznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki czemu chroni się nie tylko swoje życie i zdrowie, ale także uczy tych zasad własne dzieci.

Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali materiały wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy: broszury, ulotki, karty bhp – dobre praktyki podczas prac w rolnictwie oraz listy kontrolne – bhp w gospodarstwie rolnym.

Druga część seminarium odbędzie się w lutym 2018 roku.