AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Wycieczka do elewatora zbożowego w Kępnie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 3 stycznia 2018

W dniu 3 stycznia 2018r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klasy II TA ZSP Nr 2 w Kępnie do elewatora zbożowego spółki „ELEWARR” w Kępnie. ELEWARR SP. z o.o. jest samodzielnym podmiotem gospodarczym ze 100%-owym udziałem Agencji Rynku Rolnego. W Oddziałach Regionalnych posiada nowoczesne elewatory i magazyny zbożowe o łącznej pojemności 644 tys. ton. Jednym z takich nowoczesnych magazynów jest elewator zbożowy w Kępnie znajdujący się w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły.

Dzięki uprzejmości kierownictwa elewatora uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu i technik logistyk mogli zapoznać się z nowoczesnymi sposobami przyjmowania i magazynowania ziarna zbóż oraz nasion rzepaku. W programie wycieczki mieliśmy zwiedzanie elewatora o pojemności 50 tys. ton i zapoznanie się z jego wyposażeniem:

 • urządzenia do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu,
 • suszarnia zbożowa,
 • elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
 • samochodowy punkt przyjęcia zboża,
 • kolejowy punkt przyjęcia zboża,
 • bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
 • laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż,
 • system aktywnej wentylacji i chłodzenia zbóż w komorach,
 • elektroniczna waga samochodowa 60 t.,
 • mechaniczna waga samochodowa 50 t.,
 • elektroniczna waga kolejowa 100 t.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie: Katarzyna Bartnik- Domal i Jan Kokot.