AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolniczym

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 23 stycznia 2018

23 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadziły drugą część szkolenia dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu. Pierwsza część szkolenia odbyła się 21 listopada 2017r. Seminaria prowadzili:

 1. Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wielkopolskim,
 2. Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TB i II TA – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne szkolenia i instruktaż dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Seminaria są prowadzone przede wszystkim w celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone szkolenia oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia. Program szkolenia obejmuje dziewięć tematów:

 1. Podstawowe problemy związane z ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych,
 2. Zagrożenia zdrowia i życia rolnika,
 3. Bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi,
 4. Bezpieczna praca przy obsłudze zwierząt,
 5. Bezpieczny transport płodów rolnych,
 6. Bezpieczna praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach,
 7. Bezpieczna praca ze środkami chemicznymi,
 8. Bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych,
 9. Udzielanie pierwszej pomocy przy wypadkach.

Tematyka szkoleń dobierana jest do profilu produkcji i występujących zagrożeń wypadkowych w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i prac jesiennych). Podczas szkoleń rolnicy są informowani głównie o zagrożeniach - głównych przyczynach wypadków w grupie "upadek osób" (50% wszystkich wypadków). Omawiany jest wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego na ryzyko zaistnienia wypadku. Na szkoleniach rolnicy są zachęcani do stosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko upadku osób w gospodarstwie - poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z przyczep załadowanych materiałem objętościowym. Szkolenia i pogadanki prowadzone są również dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i szkół rolniczych, dla aktywu gminnego, radnych, dla członkiń KGW, we współpracy z ODR - dla określonych grup producentów, dla rolników współpracujących ze szkołami rolniczymi, którzy przyjmują uczniów na praktyki rolnicze. Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.) ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby posiadające wyróżnienia targowe i znak bezpieczeństwa KRUS przyznawane wyrobom o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy. Według statystyk KRUS-u tylko w latach 2014-2015 w Polsce doszło łącznie do prawie 40 tys. różnych wypadków z udziałem rolników. I choć z roku na rok jest ich coraz mniej to wzrasta liczba chorób zawodowych. Statystyki wykazują, że występuje tendencja spadkowa w zgłaszanych zdarzeniach wypadkowych z udziałem rolników. W skali całego kraju, na przykład, w 2015 roku odnotowano aż 1785 mniej wypadków (o 8,1 %) niż w 2014 roku. W dalszym ciągu występuje jednak duża potrzeba edukowania zarówno obecnych, jak i przyszłych pracowników tego sektora w zakresie BHP.