AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolniczym

 

Jan Kokot, 24 stycznia 2018

W środę 24 stycznia 2018r., w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie, odbyło się spotkanie z rolnikami „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego na spotkanie przybyła Wicewojewoda Marlena Maląg.

Celem spotkania organizowanego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa było przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.

Gospodarzem spotkania był kierownik kępińskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Marek Potarzycki, który przywitał przybyłych gości i uczestników wydarzenia oraz prowadził całą konferencję. W spotkaniu uczestniczyli również m. in.: Lidia Czechak – z-ca Dyrektora Wielopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Marek Piślewski – z- ca kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR; Waldemar Gruszewski – Powiatowy Lekarz Weterynarii; Jadwiga Sielecka – zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii; Wiesława Witaszak – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu; Piotr Twardowski – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kępińskim; Aneta Rabiega – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kępnie; Brygadier Wojciech Grabarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie; Kapitan Jarosław Kucharzak z Komendy Powiatowej PSP w Kępnie; Ewa Konys – zastępca Wojewódzkiego Inspektora z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu; Jarosław Działak – kierownik Oddziału Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kępnie; Przemysław Majchrzak – kierownik sekcji zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Przygodzicach. Zagadnienia, które były poruszane na spotkaniu to m.in.:

  1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw,
  2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018,
  3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS,
  4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji produktów rolnych i żywnościowych,
  5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny. Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska. Osoby, które znajdą martwego dzika powinny podejmować działania, zmierzające do eliminacji wirusa poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez "dziki padłe" należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. W przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych, informację taką należy również zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii. Wśród chorób zakaźnych bydła o naturze wirusowej, zaliczanych w Europie do „chorób egzotycznych” bo dotychczas nie diagnozowanych, należy choroba guzowatej skóry bydła, LSD (lumpy skin disease). Choroba guzowatej skóry bydła jest wysoce zakaźną chorobą bydła, niekiedy kończącą się padaniem chorych osobników, wywołaną przez wirus. W jej przebiegu na skórze występują zmiany pod postacią twardych bolesnych guzków z martwicą w części środkowej. Tym zmianom skórnym towarzyszy obrzęk tylnych kończyn i powiększenie powierzchownych węzłów chłonnych. Zmiany chorobowe występują też na błonie śluzowej przewodu pokarmowego, układu oddechowego, rozrodczego i w mięśniach. Wtórne zakażenia bakteryjne zaostrzają i wikłają proces chorobowy,
  6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich,
  7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa.

Spotkania o tej tematyce odbywają się we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników oraz mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego, a także działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W spotkaniu poza rolnikami uczestniczyła również grupa młodzieży z ZSP Nr 2 w Kępnie (klasy II TA, III TC i 3e).

Na koniec spotkania istniała możliwość zadawania pytań przez obecnych oraz bezpośredni kontakt z przybyłymi przedstawicielami instytucji w specjalnie zorganizowanych punktach informacyjno-promocyjnych. Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie, Andrzej Kowalczyk podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie. Powiedział również, że warunkiem rozwoju rolnictwa jest nie tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale także kształcenie przyszłych rolników. Aktualnie, po likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem w 2012r., realizowane jest w ZSP Nr 2 w Kępnie: na poziomie technikum w zawodzie technik agrobiznesu oraz na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie rolnik. Do 2017 roku nauka przyszłych producentów żywności odbywała się także w zawodzie technik rolnik.

Mamy nadzieję, że spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” dedykowane dla rolników z powiatu kępińskiego stało się okazją, aby przybliżyć im instytucje z otoczenia rolnictwa oraz wyjaśnić bieżące problemy, które ułatwią prowadzenie gospodarstw rolnych w przyszłości.