AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Wycieczka do elewatora zbożowego w Kępnie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 30 stycznia 2018

W dniu 30 stycznia 2018r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klasy III TC ZSP Nr 2 w Kępnie do elewatora zbożowego spółki „ELEWARR” w Kępnie. znajdującego się w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły. Dzięki uprzejmości kierownictwa elewatora uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu mogli zapoznać się z nowoczesnymi sposobami przyjmowania i magazynowania ziarna zbóż oraz nasion rzepaku.

W programie wycieczki mieliśmy zwiedzanie elewatora i zapoznanie się z jego wyposażeniem, min. z laboratorium wyposażonym w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż, urządzeniami do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu oraz samochodowym punkt przyjęcia zboża. Podczas wycieczki mogliśmy również zrobić zdjęcia naszej szkoły z dużej wysokości.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie: Barbara Gruszka i Jan Kokot.