AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Sprawni w przyszłym zawodzie

WYDARZENIA

 

 

Maciej Wieczorek, 7 marca 2018

W dniu 7 marca br. odbyła się V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE „Sprawni w przyszłym zawodzie” Konkurs poprowadzili nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kępnie, które było głównym sponsorem. Obecnością zaszczycił Naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Jóźwik, który wręczał nagrody. Idea przeprowadzenia konkursu spotkała się z dużą aprobatą Organu Prowadzącego, z racji odmienności charakteru turnieju i zgodności z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie propagowania szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, oraz przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu.

W konkursie brali udział uczniowie 10 Szkół Podstawowych z powiatu kępińskiego, gdzie występują klasy kończące szkołę. Konkurs polegał na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów (drużyny 5 osobowe - 2 dziewyny, 2 chłopców oraz opiekun) przygotowanych przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych i pod ich opieką, z zakresu wiedzy obejmującej podstawę programową na poziomie gimnazjalnym. Konkurs był przeprowadzany w różnych pracowniach technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, a konkurencje odbywały się w parach, zależnie od zainteresowań uczniów.

Pierwsza grupa pracowni (dla dziewcząt):

 • agrobiznes,
 • gastronomia i cukiernictwo,
 • fryzjerstwo,
 • sprzedaż i handel,
 • logistyka.

Druga grupa pracowni 2 (dla chłopców):

 • budownictwo i projektowanie,
 • elektrotechnika,
 • technologia drzewna i tapicerska,
 • rolnictwo i biologia,
 • mechanika pojazdowa i ślusarstwo.

Jury Konkursu:

 • Dyrektor - mgr inż. Andrzej Kowalczyk,
 • Przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych - mgr inż. Maciej Wieczorek,
 • Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr2 - Jakub Szlag

Zwycięzcy konkursu - szkoły:

 • I miejsce Szkoła Podstawowa z Rychtala,
 • II miejsce Szkoła Podstawowa z Bralina,
 • III miejsce Szkoła Podstawowa z Mroczenia

Najlepsi zawodnicy:

 • dziewczyny: Wiktoria Broda, Julia Ptak - SP Nr 2 z Kępna
 • chłopcy: Dominik Przybylski, Karol Uruski - SP z Rychtala