Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

LOWE

Do końca roku szkolnego

13 dni

Egzamin maturalny za:

258 dni

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

O projekcie

OFERTA

KADRA

Partnerstwo

Galeria

10 marca 2018

Warsztaty Partnerstwa Lokalnego LOWE w Kępnie

„modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” IV spotkanie partnerskie - styczeń 2018

Dnia 06 marca 2018 roku w Sali LGD Wrota Wielkopolski w Kęonie odbyło się IV spotkanie doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego, które zorganizowali: Powiat Kępiński i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie. Gospodarzem spotkania była LGD Wrota Wielkopolski w Kępnie. Przypominamy, iż głównym celem każdego ze spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w powiecie kępińskim. Tematem IV spotkania doradczego było:

Spotkanie prowadziła doradca Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie - pani Jadwiga Olszowska- Urban, a uczestnikami spotkania byli m.in.: Dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj (Animator LOWE), Koordynator LOWE Edyta Tecław, Kierownik Kształcenia Praktycznego Ewa Jobczyk (Animator LOWE), Prezes Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski – pan Grzegorz Grzunka, członek zarządu Fundacji Eudajmonia- pani Małgorzata Franczak, przedstawiciele szkół, gmin, instytucji, organizacji oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zaproszonych gości powitała prowadząca spotkanie Jadwiga Olszowska- Urban, reprezentująca organizatorów -koordynator LOWE Edyta Tecław i gospodarz spotkania pan Grzegorz Grzunka – prezes Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski. Pan Grzegorz Grzunka zapoznał zebranych z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój firmy oraz z techniczną stroną składania wniosków na powyższe cele. Koordynator LOWE- Edyta Tecław podsumowała zasoby zarówno techniczne, jak i ludzkie, jakimi dysponują partnerzy LOWE. Określiła też potrzeby partnerów i ich możliwości w zakresie realizacji celów LOWE. Dziękując wszystkim za zaangażowanie w partnerstwo, podkreśliła istotę potencjału, jaki reprezentują partnerzy i ile korzyści współpraca partnerów może przynieść lokalnej społeczności.

Realizacja projektów unijnych wiąże się z koniecznością stwarzania możliwości dostępu do form edukacji również osobom niepełnosprawnym. O tym, jak wspierać niepełnosprawnych i jak przystosowywać usługi szkoleniowe dla tej grupy odbiorców, w swoim wystąpieniu omawiała członek zarządu Fundacji Eudajmonia, pani Małgorzata Franczak. Natomiast prowadząca spotkanie pani Jadwiga Olszowska – Urban omówiła wypracowane przez partnerów - platformy współpracy, wymiany doświadczeń i informacji, a także zasady monitoringu, ewaluacji jakości świadczonych usług i działań LOWE w Kępnie.

Kolejne spotkanie partnerskie zaplanowano na 3 kwietnia br.