AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Młodzież ze szkoły partnerskiej Conerus- Schule BBS Norden na praktykach zawodowych w Kępnie.

WYDARZENIA

 

 

Ewa Brajer, 16 marca 2018

Już po raz piąty niemiecka młodzież odbywała praktyki zawodowe w Kępnie, w ramach programu Erazmus + finansowanego przez Unię Europejską, którego celem jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, efektywne wykorzystanie potencjału kapitału społecznego oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętność przystosowywania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

W tegorocznych praktykach wzięło udział 12 uczniów, w zawodach: nauczyciel przedszkola, mechatronik, oraz opiekun osób starszych. Opiekę nad nimi sprawowali niemieccy nauczyciele Ole Weil i Michael Rost. Młodzież odbywała praktyki w Przedszkolu Sióstr Boromeuszek w Kępnie, w Firmie Jasiak Auto Service Stacja Kontroli Pojazdów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.

W dniach od 6 do 9 marca 2018r. przebywali w Kępnie z wizytą monitorującą, przewidzianą w realizacji projektu, dyrektor Conerus – Schule BBS Norden – Volker Cammans, koordynator projektu Andreas Nommels, oraz pani Karen Greve. Delegacja wraz z dyrekcją ZSP Nr 2 w Kępnie odwiedziła wszystkich uczniów, w poszczególnych zakładach pracy. Zarówno praktykanci, jak i pracodawcy byli zadowoleni z przebiegu praktyk. Młodzież zapoznała się z organizacją zakładów pracy oraz miała możliwość porównania ich z niemieckimi firmami. Szkoła partnerska ZSP Nr 2 w Kępnie przygotowała program pobytu oraz zaplanowała dla młodzieży z Norden bogatą ofertę turystyczno–rekreacyjną. Praktykanci poznali szkołę, uczestniczyli w wycieczkach do Wrocławia, Ostrzeszowa (basen, kręgle). Byli także w Poznaniu, w obozie zagłady Oświęcim – Brzezinka oraz w Krakowie.

W przedostatnim dniu pobytu, tj. 16 marca 2018r. odbyło się seminarium podsumowujące praktyki, w którym uczestniczyli niemieccy praktykanci, współorganizatorzy, czyli dyrekcja ZSP Nr 2 w Kępnie, przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację projektu oraz nauczyciele i uczniowie ZSP Nr 2. Głównym punktem seminarium były prezentacje 12 praktykantów, którzy odbyli trzytygodniową praktykę w kępińskich przedsiębiorstwach, współpracujących z ZSP Nr 2 w Kępnie. Z ich relacji wynikało, że pobyt w Polsce to nie tylko praktyka zawodowa, ale również pokonywanie barier językowych, poznawanie regionu, jego kultury i obyczajów. Umiejętności zdobyte na praktykach zostały potwierdzone certyfikatami wydanymi przez nasze zakłady pracy oraz dokumentem „Europass Mobility”, który będzie służył prezentacji całokształtu doświadczeń i wiedzy zdobytej przez jego posiadacza, podczas praktyki za granicą. Uczniowie bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe wracają do Niemiec już w sobotę 17 marca. Jak sami twierdzą praktyki umożliwiły im porównanie warunków pracy w Polsce i Niemczech. Dodatkową korzyścią było poznanie innej kultury, zdobycie nowych doświadczeń, a to jest przecież niesamowity kapitał na przyszłość.