AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Eliminacje szkolne Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 26 marca 2018

W dniu 26 marca 2018r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, przeprowadzono eliminacje szkolne XXIV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski.

W eliminacjach szkolnych udział wzięło 27 uczniów z klasy ITB, II TA i III TC Technikum Nr 2 uczących się w zawodzie technik agrobiznesu. Zakres tematyczny konkursu zawiera znajomość problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie w stopniu gwarantującym świadomą i bezpieczną pracę. W wyniku przeprowadzonych eliminacji pisemnych, polegających na rozwiązaniu testu wiadomości, Komisja w składzie:

  • Ewa Jobczyk – kierownik szkolenia praktycznego ZSP Nr 2 w Kępnie,
  • Sylwia Kwaśniewska – pracownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie,
  • Barbara Gruszka – nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w ZSP Nr 2 w Kępnie,
  • Jan Kokot – nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie,

wyłoniła trzech zwycięzców etapu szkolnego:

  • I miejsce – Alicja Jakubczyk z klasy I TB,
  • II miejsce – Jakub Kabot z klasy I TB,
  • III miejsce – Michał Klimecki z klasy I TB.

Wyniki konkursu podsumowała Ewa Jobczyk, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, która wręczyła dyplomy i życzyła wszystkim laureatom powodzenia w etapie regionalnym XXIV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Etap regionalny konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie odbędzie się 18 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie.