AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

XVIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP DLA UCZNIÓW RZEMIEŚLNICZYCH PN. „BEZPIECZNIE OD STARTU!”

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 6 kwietnia 2018

Corocznie organizowany konkurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pn. BEZPIECZNIE OD STARTU”, cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Uczniowie klas zawodowych odbywają zajęcia praktyczne w zakładach rzemieślniczych na terenie naszego powiatu i jako pracownicy młodociani powinni znać prawo pracy oraz zasady dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy na swoim stanowisku.

XVIII. eliminacje cechowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odbyły się 26 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Patronem przedsięwzięcia są Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs organizowany jest przez Ewę Jobczyk i Dorotę Tokarek, a z ramienia Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie - kierownika biura Cechu – Marka Wróbla. Prowadzony już od osiemnastu lat konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Przedsięwzięcie jest zatem adresowane do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał organizatorów i uczestników zmagań. Eliminacje zgromadziły w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego 35 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzież otrzymała do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z dwóch części: z zakresu prawa pracy i zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy - ogółem 40 pytań i tyleż punktów do zdobycia. Jury w składzie: M. Wróbel, E. Jobczyk i D. Tokarek po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięzców: najwyższą lokatę zdobył Patryk Piasecki (kl.3a, tapicer, praktyka w Fabryce Mebli w Piaskach), miejsce II zajął Patryk Olejniczak (kl. 3a, tapicer, praktyka w Meble Kaczorowski w Laskach), III miejsce uzyskał Patryk Ruzik (kl. 1e, stolarz, praktyka w GIB Meble). Nagrody w postaci bonów pieniężnych ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie wręczył przedstawiciel Cechu Marek Wróbel. Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować Cech 10 kwietnia w Kaliszu w etapie regionalnym konkursu.

Życzymy powodzenia.