AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

0 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie odbyli praktykę zawodową we Włoszech.

WYDARZENIA

 

 

Ewa Jobczyk, 27 marca 2018

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie już po raz siódmy odbyli 3-tygodniową praktykę zawodową w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS +, tym razem we Włoszech. Nasz projekt "Do Włoch po nowe doświadczenia zawodowe" jest odpowiedzią na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Uczniowie podjęli wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy.

Wyjazd był poprzedzony długimi przygotowaniami. Uczniowie uczestniczyli w kursie języka włoskiego oraz pilnie szlifowali język angielski pod nadzorem nauczycieli języka angielskiego: Beaty Szymoniak i Alicji Gawińskiej. Znajomość tych języków była niezbędna w konwersacji w czasie pobytu we Włoszech. Odbyło się również przygotowanie kulturowe i zawodowe praktykantów do wyjazdu.

Organizatorem praktyk we Włoszech (Rimini) była firma Sistema Turismo, która w profesjonalny sposób przygotowała pobyt naszych uczniów, koordynowała kontakty z pracodawcami i ułatwiała poznawanie kultury włoskiej poprzez organizowanie wycieczek i spotkań kulturalnych. W projekcie uczestniczyło 15 uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie, którzy w terminie od 5 - 23 marca 2018 roku odbyli praktyki zawodowe we włoskich firmach: samochodowych, budowlanych i logistycznych współpracujących z Sistema Turismo. Praktyka ta była integralną częścią szkolenia zawodowego w Polsce. Podczas pobytu we Włoszech uczniowie nie tylko doskonalili swoje umiejętności językowe i zawodowe, ale także rozwijali europejską świadomość kulturową, budowali relacje i nabywali nowe kompetencje interpersonalne. Rozwijali ponadto umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

W czasie wolnym młodzież uczestniczyła w wycieczkach do Wenecji oraz San Marino, a także poznawała ciekawe lokalne zakątki, kulturę oraz język włoski. W hotelu „Kursaal”, który stanowił bazę noclegową, uczniowie poznali tradycyjną kuchnię włoską przygotowywaną przez wyśmienitego kucharza serwującego codziennie pyszne specjały.

W dniach 11.03-14.03.2018r. z wizytą monitorująca przewidzianą w realizacji projektu przybyły do Włoch: pani dyrektor Barbara Mędel, pani Katarzyna Bartnik-Domal oraz pani Alicja Gawińska, w celu sprawdzenia stopnia realizacji programu praktyk. Po odwiedzeniu uczniów w poszczególnych zakładach pracy delegacja monitorująca stwierdziła, iż wszyscy uczniowie zaklimatyzowali się we włoskich miejscach pracy, a koordynatorzy z firmy Sistema Turismo i sami pracodawcy podkreślali ogromne zaangażowanie naszych uczniów, ich chęć współpracy i wysoki poziom umiejętności zawodowych w zawodach: technik budownictwa, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych. Zagraniczna praktyka zawodowa zaowocowała zawarciem nowych znajomości, poznaniem kultury włoskiej oraz zabytków Rimini, Wenecji i San Marino. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie stażu a zdobyte doświadczenie zawodowe na pewno ułatwi naszej młodzieży lepszy start w dorosłe życie.

Projekt realizował zespół w składzie Ewa Jobczyk (koordynator projektu), Piotr Krymiec (obsługa elektroniczna projektu, składanie, raportowanie oraz promocja internetowa projektu), Alicja Gawińska i Beata Szymoniak (opiekunowie oraz tłumaczenie dokumentacji projektu), Barbara Howis (tłumaczenie dokumentacji projektu).

Projekt został w całości sfinansowany z funduszy UE w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.