Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

LOWE

Do końca roku szkolnego

13 dni

Egzamin maturalny za:

258 dni

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

O projekcie

OFERTA

KADRA

Partnerstwo

Galeria

18 kwietnia 2018

Warsztaty Partnerstwa Lokalnego LOWE w Kępnie

Szkolenie LOWE: Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Dnia 18.04.2018r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi odbyło się szkolenie na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego i trenera pracy. Szkolenie to było organizowane przez Fundację EUDAJMONIA, WTZ w Słupi, a patronat nad spotkaniem miał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE działający przy ZSP Nr 2 w Kępnie.

W trakcie warsztatu zaprezentowano następujące kwestie:

  1. Na czym polega zatrudnienie wspomagane i jaka jest efektywność tej formy wsparcia?
  2. Trener pracy - jakie są jego zadania/zakres kompetencji/program szkolenia.
  3. Zatrudnienie wspomagane - organizacja pracy/narzędzia pomiaru efektywności wsparcia.
  4. Instytucje rynku pracy, np. PUP - ich rola w modelu zatrudnienia wspomaganego.
  5. Źródła finansowania działań z zakresu zatrudnienia wspomaganego z środków publicznych.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele WTZ w Słupi, PUP w Kępnie, PCPR-u, DPS w Rzetni oraz nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi, czyli wszyscy zainteresowani i działający w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie prowadziła trener pracy z Fundacji Eudajmonia, członek zarządu pani Małgorzata Franczak. Fundacja ta od ponad 10 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w ich codziennym funkcjonowaniu, niezależnym życiu społecznym i aktywności. Celem działań fundacji jest podnoszenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie rzeczywistych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami, trudności z jakimi borykają się na co dzień oraz tego w jaki sposób je niwelować.