AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

II miejsce Kamila Maryniaka na eliminacjach okręgowych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 20 kwietnia 2018

W dniu 20 kwietnia 2018r. odbyły się eliminacje okręgowe XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Uczestnicy olimpiady na etapie okręgowym w wybranych blokach tematycznych najpierw zmagali się z pytaniami testowymi obejmującymi test złożony z 60 pytań, a później z trzema zadaniami praktycznymi. Wzorem lat ubiegłych około 15 pytań testowych we wszystkich blokach tematycznych uwzględniało zagadnienia z zakresu: ekonomiki i organizacji produkcji, obrotu towarowego, kalkulacji finansowych, gospodarki kredytowej, organizacji małych zakładów usługowych i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, konserwacji i przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony środowiska. Wśród tych 15 pytań, 5 pytań dotyczyło zagadnień szczegółowych związanych z blokiem tematycznym, natomiast pozostałe 10 stanowiły pytania ogólne. Do testów wprowadzono także, we wszystkich blokach tematycznych, po 10 pytań z zakresu ochrony środowiska związanych z problematyką bloku.

Uczestnicy olimpiady musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu szkoły średniej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane w czasopismach branżowych m.in. takich jak: „TopAgrar”, „Nowoczesna Uprawa”, „Przedsiębiorca Rolny”, „Rolniczy Przegląd Techniczny”, „Hoduj z głową”, „Lecznica dużych zwierząt” itp.

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie brali udział w eliminacjach okręgowych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dwóch okręgach: w bloku tematycznym agrobiznes: Maryniak Kamil z klasy III TC, zawód technik agrobiznesu, w okręgu wrocławskim na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Opiekunem ucznia była Barbara Gruszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych w ZSP Nr 2 w Kępnie. Pozostali trzej uczniowie w okręgu poznańskim w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance k/Opalenicy Gmina Kuślin, powiat Nowy Tomyśl. W bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa: Wawrzyniak Szymon z klasy III TC (zawód technik agobiznesu, nauczyciel prowadzący Jan Kokot), w bloku tematycznym produkcja roślinna: Głowik Eryk z klasy III TC (zawód technik agrobiznesu, nauczyciel prowadzący Ewa Brajer), w bloku tematycznym produkcja zwierzęca: Piskuła Maciej z klasy III TC (zawód technik agrobiznesu, nauczyciel prowadzący Jan Kokot). Opiekunem uczniów na eliminacjach w Trzciance był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie. Spośród uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie rewelacyjny wynik osiągnął Maryniak Kamil, który zajął II miejsce w bloku tematycznym agrobiznes zdobywając łącznie 97 pkt i będzie reprezentował szkołę na eliminacja centralnych, które odbędą się w dniach 7 – 8 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Piskuła Maciej osiągnął VII rezultat w produkcji zwierzęcej, łącznie 93 pkt. na 120 możliwych, w tym 39 z testu i 54 z części praktycznej, Eryk Głowik VIII wynik z produkcji roślinnej, a Szymon Wawrzyniak osiągnął XII miejsce w bloku mechanizacji rolnictwa. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.