AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

I Międzyszkolny Konkurs "Język angielski w logistyce i spedycji"

WYDARZENIA

 

 

Barbara Howis, Beata Szymoniak, 24 kwietnia 2018

Dnia 24 kwietnia 2018 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbył się I Międzyszkolny Konkurs „ Język angielski w logistyce i spedycji". Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą z zakresu języka zawodowego angielskiego używanego w logistyce i spedycji. W konkursie wzięło udział 9 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Kępna, Ostrzeszowa oraz Sycowa. Organizatorami konkursu były nauczycielki z ZSP Nr 2 w Kępnie- mgr Barbara Howis oraz mgr Beata Szymoniak.

Głównymi założeniami konkursu było:

  • podniesienie poziomu kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów, w szczególności słownictwa specjalistycznego w zawodzie technik logistyk,
  • motywowanie uczniów do doskonalenia się z zakresu specjalistycznych terminów logistycznych, rozmów telefonicznych z klientami czy tez pism formalnych,
  • uświadomienie uczniom jak ważne jest umiejętne posługiwanie się językiem angielskim na rynku pracy.

Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test w języku angielskim sprawdzający podstawową terminologię logistyczną dotyczącą środków transportu, skrótów logistycznych, magazynów, materiałów i opakowań oraz zapasów, dokumentacji i korespondencji w logistyce, ubiegania się o pracę, komunikacji w biznesie oraz BHP w logistyce.

W drugim etapie uczniowie przedstawili w języku angielskim zrobione przez siebie prezentacje multimedialne wybranych firm logistycznych. W wyniku eliminacji poszczególne miejsca zajęli:

  • I miejsce Anna Kurakowska - Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Sycowie
  • II miejsce Damian Nowak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
  • III miejsce Marcin Ramotowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ostrzeszowie
  • IV miejsce Dominika Lulkowska- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie