AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 27 kwietnia 2018

Zakończył się kolejny etap edukacyjny młodzieży klas czwartych Technikum Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 27 kwietnia 71 uczniów i słuchaczy opuściło mury ZSP Nr 2. Już po długim weekendzie rozpocznie się maturalny maraton. Egzamin dojrzałości rusza 4 maja, wtedy uczniowie napiszą maturę z języka polskiego, 7 maja z matematyki. Przez kolejne trzy tygodnie maturzyści zmierzą się z szeregiem przedmiotów.

W uroczystości pożegnania absolwentów wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych – wicestarosta Grażyna Jany, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik i dyrektor PUP Iwona Rataj oraz przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, grono pedagogiczne i absolwenci technikum budownictwa, technikum pojazdów samochodowych, technikum logistycznego, technikum agrobiznesu i LO.

Akademię zainaugurował dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu skierowanym do maturzystów powiedział, iż ma nadzieję, że zdobyta przez nich wiedza ogólna i zawodowa pozwoli na zdanie matury i egzaminów zawodowych. Dyrektor życzył młodzieży dostania się na wymarzone kierunki studiów, bycia dobrymi i wartościowymi pracownikami, a w przyszłości rodzicami, ceniącymi wartość edukacji i potrzebę kształcenia się. Za szczególne wyniki w nauce, zaangażowanie i uczestnictwo w wielu konkursach, przedsięwzięciach szkolnych i zawodach sportowych młodzież została uhonorowała wyróżnieniami i nagrodami, które wręczali dyrektor szkoły oraz wychowawcy poszczególnych klas Andrzej Gruszka (wychowawca klasy IV TA ) i Marta Wąsala ( wychowawca klasy IV TB ).

Świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny otrzymali Krystian Szczot – laureat etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Budowlanej (śr. 5,32), Justyna Kacała (śr. 5,17). Świadectwo z wyróżnieniem i srebrny list pochwalny wręczono Joannie Kmiecik (śr. 5,13), Annie Droździel (śr. 5,0), Patrycji Moś, Agacie Sołtysiak, Magdalenie Parzonce. Świadectwo z wyróżnieniem i brązowy list pochwalny przyznano Maciejowi Czekale. Na brązowy list pochwalny zasłużyli: Karol Jurczyk, Jakub Wabnic, Zuzanna Jagieła, Magdalena Falarz, Monika Wojciechowska, Kacper Jerzyk, Angelika Możdżanowska, Paweł Kobza, Adam Cecota. Wyróżnieni otrzymali także nagrody książkowe. Młodzież zasłużona na niwie sportowej otrzymała imienne koszulki, które odebrali: Justyna Kacała, Joanna Kmiecik, Angelika Możdżanowska, Adam Cecota, Sebastian Wiśniewski, Patryk Hojka, Mateusz Rybczyński, Radosław Wróbel, Patrycja Moś, Monika Wojciechowska, Filip Górecki, Jan Grycman, Tomasz Witek, Bartosz Kościelny, Igor Krzyżowski, Mateusz Labryszewski, Filip Mielczarek. Wzorowym czytelnikiem okazał się Dariusz Żłobiński, a Kacper Matysiak otrzymał nagrodę za pracę na rzecz SU. Fundatorem wszystkich nagród jest Rada Rodziców przy ZSP Nr 2.

Goście w swoich wystąpieniach gratulowali młodzieży wspaniałych osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów oraz spełniania marzeń. Po części oficjalnej nadszedł czas pożegnań. Uczniowie klas trzecich technikum wręczyli starszym koleżankom i kolegom pamiątkowe prezenty. Były łzy i wzruszenie. Absolwenci podziękowali pedagogom za czteroletnią naukę oraz kształtowanie osobowości, a na ręce dyrektora wręczyli pamiątkowe tablo. Akademię uświetniły występy w wykonaniu młodzieży – scenki, taniec i nastrojowe piosenki.