AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Kamik Maryniak z ZSP Nr 2 w Kępnie finalistą eliminacji centralnych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 8 czerwca 2018

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w Centrum Dydaktyczno-Naukowym odbyły się eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział ponad 200 uczestników z całego kraju. Do stolicy Dolnego Śląska przyjechali uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych, w poszczególnych blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria oraz leśnictwo.

Na eliminacjach ZSP Nr 2 w Kępnie reprezentował Kamil Maryniak z klasy III TC w bloku agrobiznes. Ucznia przygotowywała Barbara Gruszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Opiekunem ucznia na Olimpiadzie był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych. W czwartek uczniowie uczestniczący w zmaganiach rozwiązywali testy, które miały zweryfikować ich wiedzę. W każdym z 11 bloków tematycznych należało udzielić odpowiedzi na 60 pytań z zakresu danej branży zawodowej oraz ekonomii. Następnie przystąpili do części praktycznej złożonej z trzech zagadnień problemowych. Prof. dr hab. Józef Starczewski, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR podkreślał, że już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego, to ogromny sukces. Zwracając się do uczniów powiedział, że wszyscy jesteście zwycięzcami. Żeby tu być, przeszliście długą drogę. Prof. Starczewski serdecznie podziękował za wielkie zaangażowanie zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Zachęcał uczestników do tego, aby spróbować pobić olimpijski rekord punktowy sprzed 12 lat wynoszący 117 punktów. Prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, prorektor ds. studenckich i edukacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zwrócił uwagę, że uczelnia jest otwarta dla laureatów OWiUR. Zachęcał do studiowania we Wrocławiu na jednym z kierunków z zakresu rolnictwa i jego szeroko rozumianego otoczenia.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju po patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a patronem medialnym Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji centralnych Kamil Maryniak z klasy III TC ZSP Nr 2 w Kępnie uzyskał tytuł FINALISTY w bloku agrobiznes i tym samym został zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu z zakresu kwalifikacji R.03 i R.06. Tytuł FINALISTY to nie tylko prestiż, ale i satysfakcja z osiągniętego wyniku, okupionego wieloma godzinami pracy. To również ogromna szansa rozwoju, ponieważ tytuł FINALISTY stwarza możliwości studiowania na uczelniach w Polsce. Do tej pory, w ciągu sześciu lat funkcjonowania kierunków rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie, doczekaliśmy się dwóch finalistów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: w bloku agrobiznes i produkcja roślinna. Mamy nadzieję, że zachęcimy w ten sposób naszych obecnych oraz przyszłych uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności praktyczne i przygotowujących do olimpiady.

Kamilowi gratulujemy, życzymy aby w 100% wykorzystał uzyskany Tytuł, zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz aby zrealizował swoje wszelkie plany naukowe i zawodowe. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, gdy Kamil będzie w klasie IV, jeszcze raz podejmie trud przygotowania się do Olimpiady, w której na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody i stypendia. A jego przykład przyczyni się do wzrostu zainteresowania podnoszeniem nie tylko poziomu wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych oraz będzie godny do naśladowania przez innych uczniów naszej szkoły, nie tylko w zawodach rolniczych.