AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

NAGRODY I STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 20 czerwca 2018

Nagroda Starosty przyznawana jest corocznie tym uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i więcej, otrzymali zachowanie wzorowe lub bardzo dobre, zajęli w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim minimum trzeciego miejsca. W dniu 20 czerwca w CKU odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Starosty najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Aktu wręczenia nagród dokonali wicestarosta - Grażyna Jany i Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu - Andrzej Jóźwik. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

 1. Maciej Piskuła – kl. III TC - śr. 5,44, zach. wzorowe
 2. Laura Antoszków – kl. I TB – śr. 5,37, zach. wzorowe
 3. Klaudia Hoja – kl. III TB - śr. 5,33, zach. bdb
 4. Krystian Szczot – kl. IV TB - śr. 5,32, zach. wzorowe, LAUREAT XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 5. Nikola Rak – kl. 1d – śr. 5,25, zach. wzorowe
 6. Artur Kruber – kl. 3a – śr. 5,21, zach. wzorowe
 7. Marcin Rak – kl. 2a – śr. 5,18, zach. wzorowe
 8. Justyna Kacała – kl. IV TA - śr. 5,17, zach. wzorowe
 9. Joanna Kmiecik – kl. IV TA – śr. 5,13, zach. wzorowe
 10. Małgorzata Warzecha – kl. III TB – śr. 5,13, zach. bdb
 11. Wiktoria Albert – kl. 2b – śr. 5,09, zach. wzorowe
 12. Klaudia Michlik – kl. III TB – śr. 5,07, zach. bdb
 13. Klaudia Mucha – kl. III TB – śr. 5,07, zach. bdb
 14. Natalia Nawrot – kl. III TB – śr. 5,07, zach. bdb
 15. Natalia Paradowska – kl. III TB – śr. 5,07, zach. bdb
 16. Kamil Maryniak – kl. III TC – śr. 5,06, zach. wzorowe, FINALISTA XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes
 17. Anna Droździel – kl. IV TA – śr. 5,00, zach. wzorowe
 18. Monika Juszczak – kl. II TA – śr. 5,00, zach. wzorowe
 19. Natalia Piworowicz – kl. 1d – śr. 5,00, zach. wzorowe
 20. Sandra Wróbel – kl. II TA – śr. 5,00, zach. wzorowe
 21. Artur Gruszka – kl. 1f – 1 miejsce w sztafecie 4x50m; 2 miejsce w konkurencji 50 m stylem grzbietowym; 3 miejsce w konkurencji 100 m stylem grzbietowym; 3 miejsce w konkurencji 50 m stylem dowolnym w XXII Mistrzostwach Polski w Pływaniu ZSS „SPRAWNI RAZEM” w Łomiankach.

STYPENDIUM STAROSTY otrzymają:

 1. Maciej Piskuła – kl. III TC – śr. 5,44, zach. wzorowe, uczestnik XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, jego pasją jest rolnictwo
 2. Laura Antoszków – kl. I TB śr. 5,37, zach. wzorowe, sukcesy w działalności sportowej, artystycznej oraz działalności społecznej
 3. Nikola Rak – kl. 1d – śr. 5,25, zach. wzorowe, działalność społeczna, wolontariat

Do STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA typowani zostali:

 1. Kamil Maryniak – kl. III TC – FINALISTA XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes
 2. Krystian Szczot – kl. IV TB – LAUREAT XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 3. Artur Gruszka – kl. 1f – 1 miejsce w sztafecie 4x50m; 2 miejsce w konkurencji 50 m stylem grzbietowym; 3 miejsce w konkurencji 100 m stylem grzbietowym; 3 miejsce w konkurencji 50 m stylem dowolnym w XXII Mistrzostwach Polski w Pływaniu ZSS „SPRAWNI RAZEM” w Łomiankach.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW w następnym roku szkolnym otrzyma Maciej Piskuła – kl. III TC - uczestnik XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych