AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

13 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 22 czerwca 2018

22 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów klas zasadniczej szkoły zawodowej. Okolicznościowy apel uświetnili swoją obecnością: przedstawiciele starostwa powiatowego – Zenon Kasprzak i Andrzej Jóźwik, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych – Marek Wróbel, Marek Czekała, dyrektor PUP w Kępnie – Iwona Rataj, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja, nauczyciele i młodzież.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk w swoim wystąpieniu przypomniał, że w szkole funkcjonuje 11 oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej i 6 branżowej szkoły I stopnia oraz 7 oddziałów technikum. W tym roku szkolnym naukę kończy 116 absolwentów ZSZ w różnych zawodach m.in.: 27 tapicerów, 13 sprzedawców, 13 mechaników samochodowych, 10 fryzjerów, 8 ślusarzy, 8 stolarzy, ale też krawcowe, elektrycy, operatorzy obrabiarek skrawających i inni. Dyrektor stwierdził, że jest przekonany, iż wszyscy uczniowie są należycie wyposażeni w wiedzę i przygotowani do dalszego etapu, jakim jest praca zawodowa. Pedagogom oraz młodzieży życzył bezpiecznego i udanego wakacyjnego wypoczynku.

Koniec roku to także moment na podsumowanie osiągnięć uczniów. Najzdolniejszym i najbardziej aktywnym zostały wręczone listy pochwalne, nagrody książkowe i koszulki sportowe. W klasie I TA (wychowawca – K. Bartnik-Domal) świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny otrzymał Dawid Żurecki, świadectwo z wyróżnieniem i brązowy list pochwalny wręczono Joannie Jóźwiakowskiej, srebrny list pochwalny otrzymała Magdalena Krakowska, a brązowym listem pochwalnym uhonorowano Milenę Trelińską. W klasie I TB (wychowawca – D. Brajer-Działak) świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny wręczono Laurze Antoszków i Alicji Jakubczak, Jakub Szlag oraz Piotr Sułkowski otrzymali srebrne listy pochwalne, natomiast Jakub Kabot i Dominik Zięba uzyskali brązowe list pochwalne, Kamilowi Biegańskiemu wręczono nagrodę książkową za zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym „Profilaktyka uzależnień”. W klasie II TA (wychowawca M. Józefowska) świadectwem z wyróżnieniem i złotym listem pochwalnym uhonorowana została Sandra Wróbel, na świadectwo z wyróżnieniem i srebrny list pochwalny zasłużyła Monika Juszczak, brązowe listy pochwalne wręczono następującym uczniom: Kamilowi Maziarzowi, Zuzannie Misiek, Julii Nowak, Wiktorii Jańczak, Blance Pałosz, Dawidowi Przybylskiemu i Weronice Łukaszewskiej. Z klasy II TB (wychowawca D. Jasik) srebrnym listem pochwalnym nagrodzony został Dominik Pastusiak. W klasie III TA ( wychowawca E. Tecław) brązowy list pochwalny otrzymał Jakub Kibort. W klasie III TB (wychowawca P. Krymiec) świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny otrzymała Klaudia Hoja, świadectwem z wyróżnieniem i brązowym listem pochwalnym uhonorowano uczennice: Natalię Nawrot, Natalię Paradowską, Klaudię Muchę, Małgorzatę Warzechę, Klaudię Michlik i Kingę Zawadę. Na brązowy list pochwalny zasłużyli: Julia Wróbel, Katarzyna Lenart, Paulina Trzmiel, Nikola Feja, Marcin Ilski i Katarzyna Możdżanowska. W klasie 1c (wychowawca B. Szymoniak) brązowy list pochwalny odebrała Weronika Głowik. Z klasy 1d ( wychowawca E. Liebner) najlepszymi okazały się Nikola Rak i Natalia Piworowicz, które otrzymały świadectwa z wyróżnieniem i złote listy pochwalne, natomiast Paulinie Góreckiej wręczono srebrny list pochwalny. W klasie 1f (wychowawca D. Tokarek) nagrodę książkową za osiągnięcia sportowe otrzymał Artur Gruszka. Z klasy 2a (wychowawca P. Falszewski) najlepszym okazał się Marcin Rak uzyskując świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny. W klasie 2b (wychowawca M. Żłobińska- Podejma) świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny wręczono Wiktorii Albert, brązowy list pochwalny otrzymała Adriana Rybak. Z klasy 2d (wychowawca M. Blabuś) nagrodzono uczennice: Oliwię Damasiewicz- świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny, Natalię Szczęsną i Katerynę Prykhodko – srebrne listy pochwlne, Natalię Magnucką – brązowy list pochwalny. W klasie 2e (wychowawca M. Lubryka) srebrnymi listami pochwalnymi uhonorowano Pawła Juszczaka i Sławomira Kupczaka, a Maciej Sikora i Patryk Ruzik otrzymali brązowe listy pochwalne.

Wśród absolwentów ZSZ wyróżnieni zostali następujący uczniowie: w klasie 3a (wychowawca J. Dominik) świadectwo z wyróżnieniem i złoty list pochwalny otrzymał Artur Kruber, a Łukaszowi Gajewskiemu i Ireneuszowi Nowakowskiemu wręczono imienne koszulki; w klasie 3b (wychowawca B. Noculak) srebrny list pochwalny przyznano Klaudii Szmaglińskiej, natomiast Sandra Cugier i Kinga Czapczyńska otrzymały nagrody książkowe; z klasy 3c (wychowawca B. Drab) najlepszym okazał się Maciej Pliszka uzysując brązowy list pochwalny; w klasie 3d(wychowawca G. Markiewicz) złote listy pochwalne wręczono Izabeli Szubert i Patrycji Pieczonce, na brązowy list pochwalny zasłużyła Aleksandra Stacherska, wzorowym czytelnikiem okazała się Daria Piorun.

Były gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla koleżanek i kolegów, a także podziękowania dla rodziców i grona pedagogicznego od opuszczających mury absolwentów. Ostatnim punktem uroczystości była wspaniała część artystyczna, która wprowadziła wszystkich w wakacyjny nastrój.