AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Dzień Edukacji Narodowej

WYDARZENIA

 

 

Dorota Tokarek, 12 października 2018

12 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na okolicznościowy apel zwany potocznie Dniem Nauczyciela przybyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska. Były życzenia, podziękowania, nagrody.

Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk w swoim wystąpieniu przedstawił krótki rys historyczny dokonań Komisji Edukacji Narodowej, podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, życzliwość i serdeczność oraz ... za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa – powiedział, zwracając się do pedagogów. W dalszej części swojego przemówienia dyrektor podkreślił wartość dobrego nauczyciela mówiąc - Współczesny polski nauczyciel, to człowiek wszechstronnie wykształcony.(...)To pracownik poświęcający się swej pracy - świadom misji, jaka spoczywa na jego barkach. (...) to osoba, która jest fachowcem w swej dziedzinie(...) jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającą się ilością obowiązków, rosnącymi potrzebami szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą ciekawych, niebanalnych rozwiązań. Dziękuję Państwu, że tacy właśnie jesteście.

DEN to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli i pracowników szkoły za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. Nagrodą Starosty uhonorowani zostali Andrzej Kowalczyk, Barbara Mędel, Jan Kokot. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Monika Więcławska, Katarzyna Siudy, Barbara Gruszka, Alicja Gawińska, Jarosław Dominik, Bogusław Drab, Paweł Jakubczyk, Dariusz Jasik, Ewa Jobczyk, Daria Brajer-Działak, Piotr Krymiec, Grzegorz Markiewicz oraz pracownicy szkoły Teresa Gabryś, Urszula Hurna, Janina Trzęsicka.

Tradycją szkoły jest, by w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież przyrzekała sumiennie wypełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny. Akademię zakończył wspaniały występ uczniów, którzy z humorem zaprezentowali życie w szkolnej ławce.