AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Eliminacje szkolne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 5 listopada 2018

W dniach od 26 października 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbył się etap szkolny XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do części pisemnej oraz praktycznej olimpiady przystąpiło 21 uczniów uczących się w zawodzie technik agrobiznesu z klasy I TB, II TB i III TA. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone w następujących blokach tematycznych: agrobiznes, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna oraz produkcja zwierzęca.

Pierwszą częścią rywalizacji był test składający się z 60 pytań zamkniętych, a następnie uczniowie wykonywali zadania praktyczne, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Po sprawdzeniu testu z części pisemnej oraz ocenie zadań praktycznych wyłoniono zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę punktów w poszczególnych blokach. To właśnie oni będą reprezentowali szkołę podczas eliminacji okręgowych, które odbędą się w dniach 12 kwietnia 2019 roku.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego OWiUR:

  • w bloku agrobiznes: Laura Antoszków z klasy II TB, nauczyciel Barbara Gruszka,
  • w bloku mechanizacja rolnictwa: Michał Adamski z klasy III TA, nauczyciel Jan Kokot,
  • w bloku produkcja roślinna: Michał Klimecki z klasy II TB, nauczyciel Daria Brajer-Działak,
  • w bloku produkcja zwierzęca: Alicja Jakubczak z klasy II TB, nauczyciel Jan Kokot.

Udział w etapie szkolnym był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także zweryfikowania braków do uzupełnienia w dalszym etapie przygotowań do eliminacji okręgowych OWiUR.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska. Patronem medialnym XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Nasi najlepsi olimpijczycy będą reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie podczas eliminacji okręgowych OWiUR, które odbędą się w dniach 12 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z regulaminem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, uczestnicy etapu centralnego, którzy zostaną do niego zakwalifikowani i przystąpią do rywalizacji, są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu z przygotowania zawodowego na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny OWiUR. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem oceny celującej z tej części egzaminu.

Uczniom biorącym udział w tegorocznych zmaganiach życzymy sukcesów w kolejnych etapach Olimpiady.