AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Nasi uczniowie na III Forum Rolników i Agrobiznesu

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 22 listopada 2018

W dniu 22 listopada 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie wzięli udział w III Forum Rolników i Agrobiznesu. Forum zostało zorganizowane przez czasopismo Top Agrar Polska w Poznaniu w Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ogólnopolskim spotkaniu rolników brało udział ponad 1200 uczestników. Była to kolejna okazja dla uczniów technikum agrobiznesu z ZSP Nr 2 w Kępnie aby zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, zgodnie z hasłem przewodnim Forum: „Polityka rolna musi sprzyjać rozwojowi gospodarstw – tradycja i nowoczesność – zmiana pokoleniowa na polskiej wsi”.

W sesji głównej Forum uczestniczył m. in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który rozpoczynając swoje wystąpienie powiedział: „Chcę by na wsi był jeden głos rolniczy”. Minister podkreślił potrzebę ścisłej współpracy z organizacjami rolników. W tym kontekście wskazał na ich słabość i brak współpracy pomiędzy nimi: „Wzajemne oskarżenia i konflikty utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają wypracowanie konstruktywnych propozycji i rekomendacji rozwiązań dla władz publicznych”. Szef resortu rolnictwa omówił również wyzwania stojące przed rolnictwem w Polsce i w Europie. Przybliżył podjęte przez resort działania na rzecz stabilizacji rynków rolnych, pomocy rządu w łagodzeniu skutków tegorocznej suszy oraz zapewnienia odpowiedniego udziału rolników, producentów rolnych w łańcuchu od pola do stołu. Minister Ardanowski poruszył problem odbioru rolnictwa przez społeczeństwo. Mówił o tym, że to nie politycy są przeciwnikami dopłat w rolnictwie: „O tym, że warto wspierać rolnictwo musimy przekonać resztę społeczeństwa, że warto do tego rolnictwa dopłacać i przeznaczać na nie krajowe i unijne środki, że będzie to dobra inwestycja”.

Jan Krzysztof Ardanowski poruszył również kwestię opłacalności w rolnictwie: „Produkcja rolnicza ma się opłacać. To uczciwa praca i produkcja rolnicza ulokowana na dobrze zorganizowanym rynku powinny być podstawą opłacalności prowadzenia gospodarstwa rolnego, a nie same dopłaty”. W sesjach tematycznych uczniowie ZSP Nr 2 w Kępnie, kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w dwóch panelach dotyczących trzody chlewnej – „Z ołówkiem w ręku, czyli jak zatrzymać pieniądze w kieszeni – ekonomia, digitalizacja, dokumentacja w chlewniach” oraz bydła – „Gdzie w mleku zysk przecieka nam przez palce”. W sesji dotyczącej trzody wystąpili:

  1. Carlos Martinez Dávila z OPP Group w Hiszpanii: „Nowoczesne chlewnie i profesjonalne zarządzanie produkcją kluczem do mistrzostwa w Europie”. Firma OPP Group to jedyna hiszpańska grupa specjalistów zajmująca się kompleksowym doradztwem w zakresie produkcji trzody chlewnej. Firma była pionierem w rozwijaniu swojego modelu biznesowego w sposób rentowny i zrównoważony, przyczyniając się do poprawy dobrostanu zwierząt i jakości w zarządzaniu gospodarstwami produkującymi trzodę.
  2. Jan Kaźmierski z Hog Slat: „Duo Slope – obniż koszt produkcji tuczników”. Firma Hog Slat zajmuje się budową oraz kompleksowym wyposażeniem ferm trzody chlewnej i drobiu na całym świecie.
  3. Jacek Mey, producent prosiąt: „Analiza kosztów i przychodów w produkcji świń”. Jego zdaniem bez dokumentacji produkcji świń nie da się efektywnie pracować. Tylko rzetelnie prowadzona rachunkowość w chlewni pozwala ocenić pracę i podejmowane działania.
  4. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak: „Tylko na zdrowych świniach można zarobić”. W opinii profesora czasy, kiedy lekarze weterynarii zajmowali się leczeniem świń odeszły do lamusa. Dziś zadaniem weterynarii jest zarządzanie zdrowiem świń: profilaktyka i dobrostan. Efektywna, opłacalna produkcja może mieć miejsce tylko w stadach o bardzo dobrym stanie zdrowotnym, to zaś zależy w istotnym stopniu od właścicieli stad, którzy powinni zwracać szczególną uwagę na bioasekurację, czyli dbanie o to, by były one wolne od chorobotwórczych drobnoustrojów oraz o zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków środowiskowych. Tylko świnie utrzymywane we właściwych warunkach środowiskowych, w dobrze bioasekurowanych chlewniach mają szansę zaprezentować swój potencjał genetyczny.

W sesji dotyczącej bydła wystąpili:

  1. Neil Dyson, prezydent EDF – Europan Dairy Farmers (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Mleka): „Europejski i brytyjski sposób na konkurencyjną produkcję mleka”. Jego zdaniem żyjemy w świecie globalnym – na współczesną produkcję mleka jak nigdy przedtem wpływ ma to, co dzieje się na rynkach światowych. Jak zaznacza Dyson, w większości krajów europejskich produkcja mleka prowadzona jest w gospodarstwach rodzinnych, w których podstawą jest praca rolnika i jego rodziny. Jednak nie każdy na mleku zarabia podobnie. Duże różnice pojawią się przede wszystkim między poszczególnymi państwami. To co jest dobre dla zachodniej Hiszpanii czy Irlandii, niekoniecznie sprawdzi się w Danii, Holandii czy Polsce.
  2. Marek Skwira z Limagrain: „Jak wygrać z pogodą i zawsze mieć zapas doskonałej kiszonki z kukurydzy”. W jego opinii sucha masa kukurydzy jest wyznacznikiem, ponieważ, aby móc przygotować dobrą jakościowo kiszonkę, kluczową kwestią jest właściwy czas zbioru, kiedy jej zawartość kształtuje się w przedziale 30–35%. Prawie połowa plantacji kukurydzy kiszonkowej w Polsce zbierana jest w niewłaściwym czasie. Zdajemy sobie sprawę, że na termin zbioru wpływ ma wiele czynników, czasem niezależnych od gospodarstwa, chociażby dostępność sieczkarni w przypadku zbioru usługowego. Ale podkreślamy, jak bardzo ważny jest ten pierwszy etap w przygotowaniu wartościowej kiszonki z kukurydzy.
  3. Dr Grzegorz Dejneka, z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: „Zarządzanie rozrodem – jak wyeliminować błędy, które najwięcej kosztują”. Jak sądzi doktor Dejneka zaburzenia płodności obniżają rentowność chowu bydła i są przyczyną dużych strat finansowych. W ciągu ostatnich 40 lat, w wyniku intensywnej selekcji genetycznej oraz znaczącej poprawy warunków zarządzania, wydajność mleczna u krów rasy Hf wzrosła o ponad 3000 kg na laktację. Temu niewątpliwemu sukcesowi towarzyszy jednak spadek parametrów płodności, notowany w większości krajów Europy. Istnieją nawet opinie, że jeśli taka niekorzystna tendencja się utrzyma to za kilkadziesiąt lat żadna krowa wysokomleczna nie będzie zachodziła w ciążę po pierwszej inseminacji.
  4. Grzegorz Krasiński z Instytutu Przyrodniczo-Technologiczny w Falentach: „Wpływ nowoczesnego systemu monitoringu stada na poprawę dobrostanu, zdrowia oraz aspektów ekonomicznych w hodowli bydła”. W jego opinii najlepszym indykatorem właściwych warunków panujących w oborze jest sama krowa i jej zachowanie. Dobrostan wpływa bezpośrednio i pośrednio na zdrowie zwierząt oraz ich produkcyjność. To z kolei jest decydującym czynnikiem wpływającym na opłacalność produkcji i sukces ekonomiczny. Rosnącemu pogłowiu bydła w wielu polskich stadach oraz braku wykwalifikowanej kadry pracowników wychodzą naprzeciw systemy monitoringu stada, określające najważniejsze parametry stanu zdrowia bydła, jak przeżuwanie czy ruja. Zmiany odbiegające od norm behawioralnych mogą wskazywać na symptomy przyszłej choroby bądź zaburzenia.

Zdaniem uczniów, udział w III Forum Rolników i Agrobiznesu był okazją do poznania nowych doświadczeń, które w przyszłości można będzie wykorzystać nie tylko w nauce zawodu technika agrobiznesu, ale także w praktyce, zwłaszcza w gospodarstwie rodziców.