AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Mamy Brązową Tarczę Perspektyw!

WYDARZENIA

 

 

Piotr Krymiec, Paweł Jakubczyk, 10 stycznia 2019

Dziś w kampusie Grupy Uczelni Vistula w Warszawie odbył się 21. finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Najlepszym szkołom z całej Polski gratulowała Kapituła Rankingu, rektorzy i prorektorzy uczelni, prezydenci miast i reprezentanci władz oświatowych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Z radością informujemy, że nasza szkoła, jako jedyna w powiecie uzyskała w tym roku TYTUŁ BRĄZOWEJ SZKOŁY w kategorii technikum.

Zajęliśmy w rankingu techników 29 miejsce w Welkopolsce i 346 w Polsce!