AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Sprawni w przyszłym zawodzie - VI edycja.

WYDARZENIA

 

 

Maciej Wieczorek, 1 lutego 2019

Dziś odbyła VI edycja powiatowego konkursu „Sprawni w przyszłym zawodzie”. Udział w nim wzięli uczniowie z 11 szkół powiatu kępińskiego (kończący gimnazjum). Konkurs odbywał sie pod patronatem Starostwa Powiatowgo w Kępnie, a obecnością zaszczycili: Alicja Śniegocka - wicestarosta kępiński oraz Andrzej Jóźwik - naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Konkurs ten został zainicjowany w 2013 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie i Starostwo Powiatowe w Kępnie. Obejmuje obszar całego powiatu kępińskiego, a jego głównym celem jest rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, oraz przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu.

Konkurs polegał na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów przygotowanych przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych i pod ich opieką, z zakresu wiedzy obejmującej podstawę programową na poziomie gimnazjalnym. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna, która pracowała w grupach po dwie osoby. Uczniowie w zależności od zainteresowań wykonywali zadania pod nadzorem nauczyciela z ZSP Nr 2 w Kępnie. Pierwsza grupa pracowni (dla dziewcząt): agrobiznes, gastronomia i cukiernictwo, fryzjerstwo, sprzedaż i handel, logistyka. Druga grupa pracowni (dla chłopców): budownictwo i projektowanie, elektrotechnika, technologia drzewna i tapicerska, rolnictwo i biologia, mechanika pojazdowa i ślusarstwo.

Nad całością czuwało jury w składzie: dyrektor mgr inż. Andrzej Kowalczyk, przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych mgr inż. Maciej Wieczorek i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Joanna Jóźwiakowska.

W tym roku najlepsza okazała się drużyna z Rychtala, następnie na podium znalazło się Gimnazjum z Lasek i Gimnazjum Nr 2 w Kępnie . Uhonorowano również najlepszych zawodników: Aleksandrę Kalis, Wiktorię Klajn, Bartosza Fedorowicza i Nikodema Kusińskiego.

Organizatorzy, dzięki wsparciu organu prowadzącego, obdarowali wszystkich uczestników upominkami i zapewnili poczęstunek.