AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

 

Wycieczka do elewatora zbożowego spółki „ELEWARR” w Kępnie

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 6 lutego 2019

W dniu 06 lutego 2019r. odbyła się wycieczka dydaktyczna uczniów klasy II TB i 3f Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie do elewatora zbożowego spółki „ELEWARR” w Kępnie, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie naszej szkoły.

Dzięki uprzejmości kierownictwa elewatora uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu i rolnik mogli zapoznać się z nowoczesnymi sposobami przyjmowania i magazynowania ziarna zbóż oraz nasion rzepaku.

W programie wycieczki mieliśmy zwiedzanie elewatora i zapoznanie się z jego wyposażeniem. Zwiedziliśmy m.in. z laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż. Zapoznaliśmy się z urządzeniami do automatycznego poboru prób zbóż z kołowych środków transportu oraz samochodowym i kolejowym punktem przyjęcia zboża, a także suszarnią do suszenia zbyt wilgotnego ziarna. Podczas wycieczki mogliśmy również zrobić zdjęcia naszej szkoły z dużej wysokości.

Opiekunem wycieczki był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych w ZSP Nr 2 w Kępnie.