AKTUALNOŚCi

Do końca roku szkolnego

12 dni

Wywiadówka za:

wkrótce dni

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

WYDARZENIA

 

 

Jan Kokot, 7 lutego 2019

7 lutego 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, Placówka Terenowa KRUS w Ostrowie Wlkp. we współpracy z Oddziałem PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadziły drugą część szkolenia dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu. Pierwsza część szkolenia odbyła się 20 listopada 2018r. Seminaria prowadzili:

  • Tomasz Będzieszak inspektor OR KRUS w Ostrowie Wlkp.
  • Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Ostrów Wlkp.

W seminariach uczestniczyli uczniowie klasy I TB i II TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi dobrowolne szkolenia i instruktaż dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników i ich rodzin w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Seminaria są prowadzone przede wszystkim w celu zmniejszania ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy i rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone szkolenia oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia. Tematyka szkoleń dobierana jest do profilu produkcji i występujących zagrożeń wypadkowych w rejonie, identyfikowanych podczas postępowania powypadkowego i wizytacji sezonowych prac gospodarskich (podczas żniw i prac jesiennych). Podczas szkoleń rolnicy są informowani głównie o zagrożeniach - głównych przyczynach wypadków w grupie "upadek osób" (50% wszystkich wypadków). Omawiany jest wpływ stanu nawierzchni podwórzy, ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych, korytarzach paszowych, znaczenie użytkowania właściwego ubrania i obuwia roboczego na ryzyko zaistnienia wypadku.

Na szkoleniach rolnicy są zachęcani do stosowania rozwiązań zmniejszających ryzyko upadku osób w gospodarstwie - poprawiania stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie, kupowania bezpiecznych drabin i pasów transportowych zabezpieczających przewożony ładunek objętościowy przed spadkiem, korzystania z drabin podczas wchodzenia i schodzenia z przyczep załadowanych materiałem objętościowym. Szkolenia i pogadanki prowadzone są również dla uczniów szkół rolniczych oraz dla rolników współpracujących ze szkołami, którzy przyjmują uczniów na praktyki rolnicze. Podczas szkoleń, pogadanek i spotkań instruktażowych wyświetlane są filmy i prezentacje o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnikom wręczane materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki, kalendarze prewencyjne, itp.) ochrony osobiste, materiały odblaskowe. Rolnikom prezentowane są wyroby posiadające wyróżnienia targowe i znak bezpieczeństwa KRUS przyznawane wyrobom o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa pracy.

Przyczyną wypadków w wielu gospodarstwach są niewłaściwe warunki, w jakich przebywają zwierzęta. Co roku odnotowuje się niemal trzy tysiące wypadków rolników indywidualnych w wyniku uderzenia, ugryzienia i przygniecenia przez zwierzęta, z których kilka kończy się śmiercią poszkodowanych. Poszkodowani, relacjonując przebieg zdarzeń, bardzo często mówią o nieprzewidzianej reakcji zwierzęcia, nagłym kopnięciu lub uderzeniu, agresywnym zachowaniu. Po zapoznaniu się z tym opracowaniem większość tych osób powinna jednak dojść do wniosku, że tak naprawdę zawinił człowiek, bo nie znając naturalnych zachowań, reakcji na konkretne bodźce i potrzeb bytowych zwierząt, zachował się niewłaściwie. W 2017 roku rolnicy zgłosili do KRUS 18 161 wypadków, o 949 (5%) mniej niż w 2016 roku. Odnotowano 69 wypadków śmiertelnych, o 14 (16,9%) mniej niż w 2016 roku. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: „upadku osób” – 6 653, „pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 548 (11,7%) "uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta" – 1 486 (11,2%). W 2017r. na 1 000 ubezpieczonych przypadało 10,2 wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań. Spadek liczby wypadków zgłaszanych do KRUS, wypłacanych jednorazowych odszkodowań oraz obniżenie wskaźnika wypadkowości świadczy o znaczącej poprawie stanu bezpieczeństwa pracy wśród osób ubezpieczonych w KRUS. Działania prewencyjne Kasy prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych.